Zmena sídla spoločnosti

17. jún 2014

Vďaka dôvere, ktorú nám preukazujú naši klienti, sa naša kancelária neustále rozširuje. Pretože pôvodné ...

VIAC

Novela autorského zákona

9. júl 2013

Vláda Slovenskej republiky dňa 03.04.2013 schválila novelu zákona č. 618/2003 Z. z. Autorský zákon ...

VIAC

Novela Zákona o odpadoch

27. máj 2013

Legislatívny zámer vypracovaný Ministerstvom životného prostredia by mal okrem už vyššie spomenutého zákazu priniesť ...

VIAC

Novela Obchodného zákonníka

4. marec 2013

Schválená novela Obchodného zákonníka zaviedla povinnosť úradne osvedčiť pravosť podpisu predsedu na zápisnici z ...

VIAC

Kolkové známky možno vymiznú

14. október 2011

Používanie kolkových známok sa zrejme čoskoro stane minulosťou. Napriek dlhoročnej tradícii ich používanie v dnešnej ...

VIAC