Našim cieľom je poskytovať právne služby v čo najvyššej kvalite. Uvedomujeme si, že dôraz, bezproblémová dostupnosť právnej služby, jej včasné dodanie a dôsledná starostlivosť je veľmi dôležitá. Sme odhodlaní robiť maximum pre to, aby sme naplnili očakávania našich klientov.

Podnikatelia

Pre podnikateľov zabezpečujeme komplexný právny servis týkajúci sa ich podnikateľskej činnosti. Venujeme sa obchodnému právu, daňovému právu, agende týkajúcej sa stavebného práva, práva nehnuteľností, obchodných spoločností a družstiev. Nemalú časť našej agendy predstavujú spory a vymáhanie pohľadávok. Právne poradenstvo zabezpečujeme aj v špecifických oblastiach podnikania, ako napr. poľnohospodárstvo, energetika a odpady.

Medzi našich klientov patria podnikatelia rôznej veľkosti, živnostníci, stredné a väčšie podniky.

Nepodnikajúce fyzické a právnické osoby

Pre nepodnikajúce fyzické a právnické osoby (napr. občianske združenia, nadácie, športové kluby, obce a mestá) zabezpečujeme právny servis v oblastiach občianskeho práva, práva nehnuteľností, pracovného práva a taktiež ich zastupujeme v súdnych, exekučných, správnych, daňových alebo iných konaniach a poskytujeme im iné špecifické poradenstvo.