JUDr. Ondrej Bukna LL.M.

JUDr. Ondrej Bukna LL.M. Absolvoval štúdium práva na Právnickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2005, rigorózna skúška 2009) a štúdium európskeho práva na Europa-Institut Právnickej Fakulty Sárskej Univerzity v Saarbrückene (2010). Do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory bol zapísaný v októbri 2009. Počas štúdia pracoval v Exekútorskom úrade JUDr. Mariána Michnicu v Bratislave a následne ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii POHANKA & PARTNERS s. r. o. v Dolnom Kubíne. Je členom a bývalým národným zástupcom pre SR Medzinárodného združenia mladých právnikov (AIJA) a príležitostne publikuje v odbornej literatúre. Špecializuje sa na obchodné právo, daňové právo, právo nehnuteľností a právo Európskej únie. Ovláda anglický a nemecký jazyk.

Mgr. Juraj Bukna

Mgr. Juraj Bukna. Absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2010). Do zoznamu advokátskych koncipientov Slovenskej advokátskej komory bol zapísaný v júli 2010. Počas celého štúdia sa venoval obchodu s nehnuteľnosťami a viedol realitnú kanceláriu. Pred štúdiom práva sa venoval profesionálne vrcholovému športu. Špecializuje sa na právo nehnuteľností, právo obchodných spoločností, civilný proces a pracovné právo. Ovláda anglický a ruský jazyk.

JUDr. Simona Pavlová

JUDr. Simona Pavlová absolvovala štúdium práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (2013, rigorózna skúška 2017). Už počas štúdia pracovala ako asistentka v advokátskej kancelárii Blaňár Blaňárová & Partners, s.r.o. v Bratislave. Do zoznamu advokátskych koncipientov bola zapísaná v júli 2013. Ovláda anglický a španielsky jazyk.

Mgr. Peter Mešenec

Mgr. Peter Mešenec absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2005). Po skončení štúdia pracoval ako advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii JUDr. Andreja Danka a po úspešnom zložení advokátskej skúšky (2009) ako interný právnik skupiny Medirex Group. V roku 2012 úspešne absolvoval skúšku správcu konkurznej podstaty. Do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory bol zapísaný v roku 2016. Je poverený riadením pobočky advokátskej kancelárie v Bratislave. Ovláda slovenský a anglický jazyk.

Mgr. Michaela Ondríková

Mgr. Michaela Ondríková absolvovala štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Už počas štúdia pracovala ako asistentka v advokátskej kancelárií v Banskej Bystrici so zameraním na trestné, obchodné a konkurzné právo. Do zoznamu advokátskych koncipientov bola zapísaná v decembri 2016.

Mgr. Dávid Kroner

Mgr. Dávid Kroner absolvoval štúdium práva na Právnickej fakulte Paneurópskej univerzity v Bratislave štátnicami z občianskeho, trestného a európskeho práva. Po skončení štúdia pracoval ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Ivice Firstovej v Dolnom Kubíne. Ovláda anglický jazyk.

Mgr. Linda Terkaničová

Mgr. Linda Terkaničová absolvovala štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2012. Po ukončení štúdia pracovala na pozícii advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii so zameraním na všeobecnú agendu (2013). Následne pracovala na pozícii interný právnik v spoločnosti zameranej na stavebníctvo a finančné služby (2016). Do zoznamu advokátskych koncipientov bola zapísaná v auguste 2016.

Ing. Martina Dopiráková

Sekretariát

Alexandra Harezníková

Sekretariát

Jana Moštenická

Sekretariát