Meno / spoločnosť:*

Telefónne číslo:*

E-mail:*

Vaša správa

Sídlo | adresa na doručovanie
BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o.
Jánoškova 1545
026 01 Dolný Kubín

Kancelária Bratislava
BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o.
Šafárikovo námestie 4
811 02 Bratislava

Tel.: +421 43 532 0399
E-mail: info@bukna.eu
www.bukna.eu

IČO: 36 865 044
IČ DPH: SK 2022897822

Obchodný register Okresného súdu
v Žiline, oddiel: Sro, vložka č.: 51905/L