Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov – účinná ochrana majetku

Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov – účinná ochrana majetku

Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (skrátene „BSM“), je proces, ktorého výsledkom je zánik spoločného vlastníctva majetku manželov. Zrušením BSM patria všetky budúce príjmy manželov výlučne tomu z nich, kto ich dosiahne. A po zrušení dôjde aj k rozdeleniu spoločných vecí. Tým je možné dosiahnuť veľmi účinnú ochranu majetku.

Prečo je rozdelenie BSM dobré? Spoločný majetok predstavuje riziko. Dlhy jedného z manželov môžu postihnúť aj veci patriace obom. Teda ohroziť existenčne celú rodinu.

Ak niektorý z manželov podniká ako živnostník, ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom. Ak je jeden z manželov štatutárom obchodnej spoločnosti, môže za určitých okolností ručiť za jej záväzky tiež. Rozsah takýchto okolností sa pritom neustále rozširuje. Ako teda zabezpečiť, aby bol majetok manželov oddelený? Aby problémy jedného z manželov neohrozili aj toho druhého? Jednoducho, aby bol čo najlepšie chránený nadobudnutý majetok?

Odpoveďou je práve zrušenie BSM.  BSM zrušuje súd na základe žaloby jedného z manželov. Žalobu smie pritom podať ten z nich, ktorý nie je podnikateľom. Resp. v prípade, ak sú živnostníkmi obaja manželia, tak ktorýkoľvek z nich. Celý proces trvá približne 2 – 3 mesiace. Záleží to však veľmi od súdu, nápadu jeho práce, konkrétneho sudcu a podobne. Súd napríklad môže, ale nemusí vytýčiť pojednávanie (vtedy sa proces predĺži). Dobrou správou je, že pojednávanie sa vytyčuje zriedkakedy.

Náklady na zrušenie BSM sú v porovnaní s inými súdnymi spormi pomerne nízke. Každopádne sa však jedná o dobrú investíciu. Pridaná hodnota spočívajúca v účinnej ochrane majetku vysoko prekračuje náklady. Odporúčame ju preto každému, kto z povahy svojej práce na seba preberá majetkové riziko.

Čo sa týka majetku nadobudnutého pred zrušením BSM, tento treba po zrušení vyporiadať. Čiže určiť, čo kto dostane. Toto vyporiadanie sa dá urobiť dohodou alebo, ak dohoda nie je možná, súdne. Ak sa však dohoda do istej doby neuzavrie alebo sa nepodá návrh na súd, prebehne vyporiadanie automaticky zo zákona. A to zhruba tak, že tie hnuteľné veci, ktoré výlučne využíval ten-ktorý manžel, ostanú len jemu, a ostatné hnuteľné veci a nehnuteľnosti sa rozdelia 50:50.

Ak budete mať akékoľvek otázky, nižšie nájdete odpovede na tie najčastejšie. V prípade ak máte záujem o zrušenie BSM alebo máte otázku, na ktorú ste nenašli odpoveď, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom formulára, ktorý nájdete pod najčastejšími otázkami.

Nie. Ak ste ako manželia nadobudli nejaký majetok počas manželstva a zároveň pred zrušením BSM, tak tento majetok je stále súčasťou BSM. Ak by ste chceli tento majetok rozdeliť, musíte spísať tzv. dohodu o vyporiadaní BSM. V prípade potreby Vám so spísaním dohody vieme pomôcť.

Ideálne je BSM zrušiť hneď po svadbe, kedy manželia ešte nemajú spoločný majetok. Nemusia tak následne uzavierať dohodu o vyporiadaní BSM. Zrušiť BSM však nie je problém kedykoľvek.

Primárne nie. V cca 95% prípadoch súd pojednávanie nevytyčuje, pretože konanie je skutkovo jednoduché – všetky informácie sú jasné z predložených listín. Avšak občas sa stane, že na pojednávanie ísť musíme. Toto priamo ovplyvniť nevieme.

Podľa našich skúseností, celý proces – od podania návrhu, cez vyjadrenie, vydanie rozhodnutia až po jeho právoplatnosť trvá do cca 2 – 3 mesiacov. Avšak, veľmi to záleží od súdov, ich vyťaženosti, prípadne toho, či súd vytýči pojednávanie alebo nie.

Každý prípad je individuálny a podľa toho nastavujeme cenu. Ozvite sa nám a my Vám predložíme konkrétnu cenovú ponuku.

Treba ho vyporiadať, t. j. určiť, čo ktorý z manželov nadobudne (dohodou, alebo súdne).

Samozrejme, vieme Vám s tým pomôcť. Ozvite sa nám a dohodneme si konkrétne kroky.

Neváhajte nás kontaktovať. Vaše otázky Vám radi zodpovieme.

Máte záujem o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov?

Poskytnite nám prosím základné informácie a ozveme sa Vám s nezáväznou ponukou.

 

  Má niektorý z manželov ohlásenú živnosť?
  ÁnoNieNeviem

  Máte majetok nadobudnutý počas manželstva (napr. nehnuteľnosti, autá a pod.)?
  ÁnoNieNeviem

  Máte záväzky, ktoré vznikli počas manželstva?
  ÁnoNieNeviem

  Budeme potrebovať fotokópiu sobášneho listu. Ak sobášny list máte, fotokópiu môžete nahrať po kliknutí na tlačidlo "Vybrať súbor" nižšie

  Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU


  Odoslaním formulára sa nezaväzujete k objednávke služieb.

  Máte záujem o viac informácií?


  Mám záujem

  Máte záujem o viac informácií?


  Mám záujem

  Napíšte nám

  Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

   Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU