Zápis rodných čísel do ORSR – po novom takmer pre každého!

Zápis rodných čísel do ORSR – po novom takmer pre každého!

Ste konateľom obchodnej spoločnosti? Ak áno, potom by ste mali zvýšiť pozornosť na vybrané zmeny v obchodnom registri, ktoré priniesla novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka účinná od 01.10.2020.

Jedna zo zmien sa práve týka aj fyzických osôb figurujúcich v obchodnej spoločnosti. Touto novelou sa rozšíril okruh povinne zapisovaných údajov do obchodného registra, a to konkrétne o rodné číslo, príp. iný identifikátor fyzickej osoby, pokiaľ jej rodné číslo nebolo v rámci SR pridelené. Do 30.09.2020 sa totižto rodné čísla ani iné identifikátory fyzických osôb do obchodného registra zapisovať nemuseli. Avšak po novele obchodného zákonníka zápis rodného čísla predstavuje jeden z povinne zapisovaných údajov. 

Pri nových spoločnostiach, ktoré sa zapisujú do obchodného registra od 01.10.2020, je rodné číslo alebo iný identifikátor povinne zapisovaný údaj už pri ich vzniku. Pokiaľ však Vaša spoločnosť už existuje, máte povinnosť tieto údaje do obchodného registra zapísať dodatočne, a to najneskôr do 30.09.2022. Avšak, ak tieto údaje nebudú v obchodnom registri zapísané do 30.09.2021, na iné návrhy na zmenu údajov podaných po 01.10.2021, napr. zmena sídla, obchodného mena a pod. súd nebude prihliadať a podnikateľa vyzve, aby najskôr doplnil rodné čísla, príp. iné identifikátory fyzických osôb. Inak povedané, osoby oprávnené konať za právnickú osobu sú povinné zapísať tieto údaje v obchodnom registri podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny údajov po 30.09.2021, najneskôr však do 30.09.2022.

Na čo je však dôležité upozorniť, je to, že ak tieto údaje nebudú zapísané ani do 30.09.2022, osobe, ktorá je oprávnená konať za spoločnosť môže byť uložená pokuta, a to do až do výšky 3 310 eur.

Našim odporúčaním je, aby podnikatelia zápis rodného čísla, či iného identifikátora do obchodného registra zabezpečili čo najskôr a tým sa vyhli zbytočným komplikáciám. 

Pýtate sa čo by sa mohlo stať ak by ste si to nechali na poslednú chvíľku ? Očakávame, že drvivá väčšina spoločností si to predsa nechá na poslednú chvíľku a teda je viac než pravdepodobné, že nastane situácia kedy registrové súdy nebudú stíhať vykonávať zápisy v lehote, ale naopak, ich budú vykonávať neprimerane dlho. Táto situácia by Vám teda mohla spôsobiť problémy, najmä ak by ste zmenili sídlo spoločnosti, vymenili konateľa, príp. urobili akúkoľvek inú zmenu. Súd by vykonal tieto zmeny až po zápise rodných čísel, či iných identifikátorov do obchodného registra, a teda konanie o zápise Vami navrhovaných zmien by sa značne predĺžilo.

Máte dodatočné otázky? Pozrite si odpovede na tie najčastejšie nižšie na tejto stránke. Ak ste odpoveď na svoju otázku nenašli, kedykoľvek sa nám ozvite prostredníctvom formulára, ktorý nájdete pod sekciou najčastejších otázok.

Osobe, ktorá je oprávnená konať za spoločnosť môže byť uložená pokuta, a to do až do výšky 3 310 eur.

V takomto prípade je potrebné do obchodného registra zapísať iný identifikačný údaj, napr. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu. 

V takomto prípade je potrebné do obchodného registra zapísať IČO tejto spoločnosti.

Súdny poplatok za návrh na zápis zmeny údajov je vo výške 33 eur, pričom ak sa v rámci jedného podania navrhuje zapísať viacero zmien, zápis všetkých týchto zmien je spoplatnené len jedným súdnym poplatkom, a to 33 eur.

Nie, odo dňa 01.10.2020 je možné podať návrh na zápis zmien údajov do obchodného registra výlučne v elektronickej forme prostredníctvom formulárov. 

Nie, rodné číslo verejne dostupné nebude. Rodné čísla sa zapisujú do tzv. neverejnej časti Obchodného registra.

Formulár na zápis rodného čísla do obchodného registra nájdete na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR pod názvom „Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra“. Dôležité je, aby uvedený návrh spĺňal všetky zákonom predpísané náležitosti a obsahoval všetky potrebné prílohy. V neposlednom rade je dôležité, aby návrh a všetky prílohy k nemu boli podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Máte záujem o zápis rodného čísla?

Kontaktujte nás prostredníctvom formulára:

 

  Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU


  Odoslaním formulára sa nezaväzujete k objednávke služieb.

  Máte záujem o viac informácií?


  Mám záujem

  Máte záujem o viac informácií?


  Mám záujem

  Napíšte nám

  Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

   Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU