fbpx

Čo ponúkame ?

Čo ponúkame ?

Rozbiehate podnikanie? Priberáte do firmy nového partnera?
Potrebujete zabepečiť svoj majetok? Alebo Vás trápi daňová kontrola?
Dokážeme Vám pomôcť.

Náš prístup

Aby ste za svoje peniaze dostali čo najväčšiu hodnotu

Neustále zlepšujeme naše vnútorné procesy, zavádzame inovácie a vzdelávame sa.
Chápeme, že väčšina situácií, v ktorých našim klientom pomáhame, má mnoho rovín.
A právo je len jednou z nich. Tomuto prispôsobujeme aj náš prístup k riešeniu zverených prípadov.
Práve vďaka uvedomeniu si týchto širších súvislostí dokážeme poskytnúť skutočnú pridanú hodnotu – či už vo forme komplexného riešenia alebo jednoduchej dobrej rady.

Vybrané prípadové štúdie

Konkrétne prípady z našej praxe. Dôkazy, že s nami sa oplatí spolupracovať.

Nedobytná pohľadávka - Ostro sledovaný dlžník

Situácia pred prípadom

Jedna z najväčších stavebných spoločností dlhovala klientovi dlhodobo niekoľko stotisíc eur. Klient sa kvôli omeškanej platbe dostával do vážnych problémov. Bolo pritom známe, že dlžník je schopný klientovi zaplatiť – akurát nechce.

Riešenie

S klientom sme analyzovali situáciu. Kvôli vysokým súdnym poplatkom a trvaniu súdneho sporu sme vylúčili podanie žaloby. Na základe verejne dostupných informácií sme však vedeli, že dlžník je zapojený do mnohých veľkých a verejnosťou sledovaných verejných zákaziek (a teda je citlivý na negatívnu publicitu).
Spolu s klientom sme vyhľadali ďalšieho veriteľa a spoločne sme podali na dlžníka návrh na konkurz.
Klient dostal svoje peniaze v priebehu 5 dní.

Nedobytná pohľadávka - Tunelovanie dlžníka

Situácia pred prípadom

O klientovom dlžníkovi bolo známe, že je nemajetný. Vedelo sa však aj to, že jeho štatutári si žijú na vysokej nohe a ich životný štandard financujú dlžníkovi dodávatelia. Pretože nešlo o mimoriadne vysokú dlžobu, bolo potrebné nájsť rýchly a lacný spôsob vymáhania.

Riešenie

Aj v tomto prípade sme vedeli, že štandardnou súdnou cestou pohľadávku vymôžeme len ťažko. Analyzovali sme však účtovnú závierku dlžníka – a došli sme k záveru, že u dlžníka dochádza k rozsiahlemu tunelovaniu. To však zistí len ten, kto rozumie ekonomike podniku a účtovníctvu. Bolo teda jasné, že žiadny z ďalších veriteľov dlžníka si podobné analýzy nerobí. Kontaktovali sme preto dlžníka a informovali sme ho, čo o ňom vieme. A že o tom budeme informovať ostatných veriteľov a tiež aj orgány činné v trestnom konaní.
Dlžník – inak dovtedy dlhodobo nedobytnú – pohľadávku rýchlo uhradil.

Register partnerov verejného sektora - Spolupráca so zahraničím

Situácia pred prípadom

Krátko po nadobudnutí účinnosti Protischránkového zákona oznámil klientovi jeho dodávateľ (veľký štátny podnik), že pokiaľ sa podľa uvedeného zákona okamžite nezaregistruje , nedodá mu vopred zazmluvnené suroviny. Klientovi hrozila odstávka výroby. Najväčším problémom však bolo, že vlastníci klienta boli zahraničné osoby a klient nedokázal sám zariadiť, aby podpísali a dodali potrebné dokumenty.

Riešenie

Vďaka našim kontaktom na zahraničnú partnerskú advokátsku kanceláriu sa podarilo včas zabezpečiť všetky poklady a vykonať požadovanú registráciu.

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU