blog


Čo majú spoločné bubliny na koberci a právo?
Tú situáciu pozná asi každý. Pri ukladaní nového koberca sa objaví bublina. Vyvýšené miesto, kde koberec neprilieha na dlážku, a ktoré kazí celkový dojem. Ak na takúto bublinu zatlačíme, často sa objaví inde. Keď novú bublinu nevidieť (pod posteľou), je všetko v poriadku. Keď sa ale zjaví na viditeľnom mieste, boj s bublinou pokračuje. Niečo podobné sa deje [...]
Zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS) – Orava, Bratislava, Slovensko
Register partnerov verejného sektora tu máme od februára 2017. Naša advokátska kancelária začala v priebehu mesiaca máj 2017 poskytovať služby oprávnenej osoby podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. To znamená, že sme oprávnení vykonať zápis do registra partnerov verejného sektora napríklad aj pre Vašu spoločnosť. Túto službu ponúkame bez ohľadu na sídlo Vašej spoločnosti. [...]
Aktuality k registru partnerov verejného sektora
Vážení klienti, kto má záujem o zápis do registra, v prvom kroku Vás prosíme o prípravu základných dokladov: Ak zapisujeme právnickú osobu (s.r.o., a.s. a pod.), pripravte si prosím tieto doklady: 1. Aktuálny výpis z obchodného registra. Možno ho získať priamo na obchodnom registri, na vybraných poštách alebo u ktoréhokoľvek notára. 2. Aktuálne znenie spoločenskej/zakladateľskej [...]
Nový protischránkový zákon – kto sa ho má báť?
Zákon je už účinný 1. februára nadobudol účinnosť tzv. protischránkový zákon. Od zákona štát očakáva zlepšenie kontroly vynakladania verejných prostriedkov a najmä odhalenie skrytých vlastníkov spoločností obchodujúcich s verejným sektorom. Nový register partnerov verejného sektora Deklarovaný cieľ má byť dosiahnutý zriadením tzv. registra partnerov verejného sektora. Ide o register osôb, ktoré od verejného sektora prijímajú [...]