blog


Preventívna reštrukturalizácia – ako sa jej darí?

Podľa čoho zistíte, či je určitý právny inštitút úspešný?  Podľa toho, do akej miery ho ľudia využívajú. V našich blogoch sme už spomínali napríklad smutný osud jednoduchej spoločnosti na akcie. Tá mala byť lákadlom pre všetkých startupistov a anjelských investorov, ktorí mali prostredníctvom nej meniť svet. Nestalo sa. Po šiestich rokoch od zavedenia tejto formy […]

P.S. ku pandemickým opatreniam

Ako spoznať právneho experta? Doba koronavírusových opatrení je snáď už za nami. Napriek tomu sa chceme k tejto téme ešte vrátiť. Ale len čisto akademicky. V súvislosti s predpismi vydanými za účelom obmedzenia šírenia choroby sa totiž objavilo množstvo právnych expertov. Títo častokrát tvrdili, že poznajú právo, vedia, čo je v ústave a že protipandemické […]

Veselé sviatky a štastný Nový rok!

Blížia sa sviatky, čo je čas vinšovačiek a blahoprianí. Zdravie a šťastie sú tie najbežnejšie priania. My sa k nim pripájame a pridávame k nim ešte jedno prianie – špeciálne právnické. Pre každého z nás si do nového roka želáme stabilnejšie právne prostredie. Legislatívny chaos, ktorý sme zažívali tento rok, komplikuje život samosprávam, podnikateľom a […]

Elektronizácia súdnictva. Alebo čo sa môžeme naučiť od bratov Čechov.

Do elektronizácie verejnej správy a súdnictva sa na Slovensku nalialo nemálo peňazí. A výsledky sú prinajmenšom rozpačité. Niežeby v poslednej dobe nedošlo k zlepšeniu, ale ešte stále sa dajú zažiť nepríjemné prekvapenia. Napríklad v posledný deň lehoty na podanie odporu proti platobnému rozkazu nefunguje príslušná webová služba… Skutočne sme niečo podobné zažili a preto máme […]

Ako lepšie manažovať riziko pokút a sankcií?

Využívajte verejne dostupné informácie Nikto nedokáže dodržať všetky predpisy. Preto ako právnici často riešime otázku, či je možné nejako eliminovať riziko pokút, sankcií alebo iných postihov. A naša zvyčajná odpoveď znie: eliminovať ho nemôžeme, avšak môžeme ho manažovať. Trebárs s pomocou verejne dostupných dát. Práve vďaka nim dokážeme odhadnúť pravdepodobnosť uloženia sankcie za určitý druh […]

Všetci Kréťania klamú, povedal jeden Kréťan. Alebo čím nás potešili naši brigádnici.

Dozvedeli sme sa, že Právnická fakulta UK v Bratislave má v študijnom programe zaradený predmet venovaný jazyku a logike. Upozornil nás na to jeden náš študent-brigádnik (Matúš, ďakujeme:)) a veľmi nás potešil. Ak chce totiž niekto rozumieť právu, musí rozumieť materiálu, z ktorého je vystavané. A týmto materiálom je práve náš jazyk. Jazyk, ako prostriedok, […]

Právne služby na živnosť – a prečo nie?

Začiatkom roka 2022 vzbudil pozornosť návrh jedného z poslancov národnej rady, umožniť poskytovanie právnym službám aj neadvokátom. Teda osobám, ktoré to budú robiť na živnosť. Odborná právnická verejnosť tento návrh zväčša odmietala a ani neprešiel parlamentom. Oficiálne preto, lebo osoby bez advokátskych skúšok, hoc vyštudovaní právnici, údajne nebudú vedieť poskytnúť právnu službu dostatočnej kvality. Hoci […]

Čoho sa najviac boja developeri? Neuveríte…

Cenovo dostupné bývanie je obľúbenou témou politikov. Len si spomeňte na nedávnu búrlivú debatu o štátnych nájomných bytoch. Kvôli neustálemu rastu cien nehnuteľností je táto téma pritom stále aktuálna. Čo by mohol štát urobiť preto, aby bytov bolo viac? Možno by len stačilo pomôcť developerom. O dotácie vyvoleným ale nejde. Stačili by kvalitnejšie zákony a […]

Prečo by mali právnici pracovať v tíme?

Jeden z právnických vtipov hovorí, že keď sa stretnú dvaja právnici, majú hneď tri právne názory. Ide samozrejme o zveličenie. Ale predsa sa natíska otázka, či naozaj nie je lepšie spolupracovať len s jedným právnikom. Podľa nás nie. Naša vlastná skúsenosť nám hovorí, že je dobré, keď na prípadoch pracuje viac ľudí. Občas sa síce […]

LEGAL TECH – a game changer?

Počuli ste už výraz “legal tech”? Ak nie, tak vedzte, že tento výraz označuje využitie informačných technológií v právnej praxi. V našich blogoch sme už písali o umelej inteligencii. Ale výraz “legal tech” je širší. Zahŕňa totiž využitie akéhokoľvek IT. Aj “hlúpeho”. Ako príklad takéhoto hlúpeho IT môžu poslúžiť trebárs aplikácie, ktoré my sami využívame […]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU