Zmluva o sponzorstve v športe – ako sponzorovať a ušetriť

Zmluva o sponzorstve v športe – ako sponzorovať a ušetriť

Ak ako sponzor podporujete nadaného športovca, športovú organizáciu alebo športového odborníka a hľadáte možnosť ako ušetriť alebo ste sponzorovaný a hľadáte cestu ako byť pre sponzorov atraktívnejší, zbystrite pozornosť. Máme pre vás riešenie. Tým je zmluva o sponzorstve. 

Zmluva o sponzorstve je špeciálny typ zmluvy, ktorý upravuje zákon o športe. Zároveň sa o tejto zmluve zmieňuje aj zákon o dani z príjmu. Zjednodušene povedané, ak sponzor a sponzorovaný uzavrú takúto zmluvu, tak sa sponzorské poskytnuté spozorovanému a použité v súlade so zákonom a zmluvou, stáva daňovým výdavkom. Takže sponzor si môže o výšku sponzorského, ktoré sponzorovaný použije predpísaným spôsobom, ponížiť daňový základ, a tým aj daňovú povinnosť.

Zmluva o sponzorstve je teda cesta ako efektívne podporovať športové aktivity. A to je win-win situácia pre všetkých. Nejde len o sponzora a sponzorovaného. Často sú sponzorovanými kluby, ktoré združujú veľké množstvo športovcov a najmä mládeže. Zmluva o sponzorstve má tak potenciál pomôcť veľmi širokému spektru ľudí. 

Ak vás táto téma zaujala, prečítajte si naše blogy, v ktorých sa tejto téme bližšie venujeme – nájdete ich na stránke vpravo a rovnako si pozrite odpovede na najčastejšie otázky, ktoré nájdete na stránke nižšie. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Ako daňový výdavok je možné si uplatniť tú časť sponzorského, ktoré bolo použité v rámci zdaňovacieho obdobia. Teda, ak bola v rámci jedného zdaňovacieho obdobia preukázateľne použitá celá suma sponzorovaného, je možné si ju uplatniť v celom rozsahu.

Zmluvu o sponzorstve možno na tieto účely uzavrieť so športovcom, športovým odborníkom alebo športovou organizáciou, ktorí musia byť členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie.

V zásade na všetky aktivity spojené so športom. Konkrétny rozsah si sponzor a sponzorovaný dohodnú v zmluve. Ide napr. o sústredenia, cestovné a ubytovacie náklady a pod. Zákon ustanovuje, že sponzorské nesmie byť použité na mzdu alebo odmenu za vykonávanie športu alebo inej športovej činnosti. Rovnako nemôže ísť o úhradu nákladov na osobnú spotrebu nesúvisiacu s vykonávaním športovej činnosti.

V súlade so zákonom musí zmluva o sponzorstve obsahovať čestné vyhlásenie sponzora, že sponzor má vysporiadané finančné vzťahy so štátom a voči sponzorovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii a pod.

Rovnako na to, aby si sponzor mohol uplatniť sponzorské ako daňový výdavok je nutné, aby sponzor v príslušnom zdaňovacom období (za ktoré si výdavky uplatňuje) vykázal kladný základ dane, t. j. aby nebol v strate.

Áno sú niektoré povinnosti, ktoré musí sponzorovaný plniť. V tejto odpovedi sa im venujeme v skratke. Viac informácií nájdete v našich blogoch, ktoré nájdete vpravo na stránke. Povinnosti sú nasledovné:

 • sponzorovaný musí zmluvu zverejniť v špeciálnom registri do 30 dní od jej uzavretia,
 • sponzorovaný musí zabezpečiť zverejňovanie údajov o použití sponzorského vždy do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, resp. musí mať zriadený transparentný účet, z ktorého bude zrejmý spôsob použitia financií.

V prvom rade vám pripravíme zmluvu o sponzorstve tak, aby spĺňala všetky zákonom stanovené náležitosti. Rovnako vám dáme krátky zoznam povinností, ktoré musí dodržiavať sponzor a sponzorovaný. Taktiež vieme byť nápomocní aj v prípade, ak budete potrebovať pomôcť so zverejnením zmluvy, založením účtu a pod..

Mám záujem o vypracovanie zmluvy o sponzorstve alebo by som sa rád dozvedel viac.

Ozvite sa nám a my Vám radi poradíme.

 

  Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU


  Náš pracovník Vás bude kontaktovať ohľadom spoločného termínu stretnutia.

  Máte záujem o viac informácií?


  Mám záujem

  Máte záujem o viac informácií?


  Mám záujem

  Napíšte nám

  Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

   Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU