Zmluva o sponzorstve a jej náležitosti

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


V našom prechádzajúcom blogu sme sa venovali možnosti uplatniť si sponzorské ako daňový výdavok vo všeobecnosti. V tomto blogu sa bližšie pozrieme na podmienky uzavretia zmluvy a rovnako na obsah zmluvy, ktorý je potrebné rešpektovať, aby bola zmluva platná.

Všetko podstatné je definované v § 50 a § 51 zákona o športe. Tieto paragrafy obsahujú pomerne jasné podmienky týkajúce sa zmluvy o sponzorstve. To najpodstatnejšie sa týka práve náležitostí tejto zmluvy. Nižšie si zhrnieme to najdôležitejšie:

  1. Sponzorovaný musí byť športovcom, športovým odborníkom alebo športovou organizáciou. Konkrétne definície toho, kto je športovec, športový odborník a športová organizácia nájdeme v úvodných paragrafoch zákona o športe.
  2. Musí byť jasne definovaný účel na čo sa má využiť sponzorské. Napr. sústredenia, cestovné a ubytovacie náklady a pod. Zákon tiež definuje účely, na ktoré sponzorské byť použité nemôže – ako mzda športovca, osobné výdavky nesúvisiace so športom a pod.
  3. Sponzor musí v zmluve čestne vyhlásiť, že voči nemu nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
  4. Uzavretím zmluvy sa povinnosti nekončia. Sponzorovaný musí zmluvu zverejniť v špeciálnom registri do 30 dní od jej uzavretia.
  5. Rovnako sponzorovaný musí zabezpečiť zverejňovanie údajov o použití sponzorského. A to vždy do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Na tieto účely však odporúčame zriadiť transparentný účet. Tu budú bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné potrebné údaje tretím osobám. Tým bude splnená zákonná podmienka zverejňovania údajov.

Takže, aby sme si to zhrnuli. Po tom ako bude zmluva uzavretá a bude riadne deklarované použitie sponzorského, môže sponzor poskytnuté sponzorské, v časti použitej sponzorovaným, zahrnúť do svojich daňových výdavkov. Len upozorňujeme, že vyššie sa venujeme primárne náležitostiam zmluvy. Sú ešte niektoré ďalšie pravidlá a podmienky, ktoré sú skôr účtovného a daňového charakteru. O tých si napíšeme viac v našom ďalšom blogu. Ak vás téma zaujala, sledujte náš newsletter, prípadne nám priamo napíšte, radi vám povieme viac.

Značky:

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU