Družstvo – posledná skutočne anonymná forma podnikania

Družstvo – posledná skutočne anonymná forma podnikania

Podnikanie prostredníctvom družstva evokuje časy pred rokom 1989. Asi preto podnikatelia túto formu akoby inštinktívne prehliadajú. Ale robia chybu. Založenie družstva a podnikanie prostredníctvom takejto formy má niekoľko výhod, ktoré stoja za zváženie. Predovšetkým flexibilita a anonymita vlastníkov. Členovia družstva sa totiž nikde nezverejňujú. Ich zoznam si interne vedie len samo družstvo. Ak teda aj dôjde k prevodu členským práv v družstve, celý prevod ide mimo súdov alebo iných úradov. Jediným momentom, kedy sú členovia družstva známi, je ustanovujúca schôdza, ktorej sa zúčastňujú zakladajúci členovia družstva. Ak ale oni svoje podiely prevedú, údaje nových vlastníkov sa už nezverejňujú.

Veľkou výhodou družstva je veľká variabilita nastavenia vzájomných práv a povinností jeho členov – toto môže byť zaujímavé pre podnikateľov, pre ktorých sú niektoré pravidlá týkajúce sa s.r.o. príliš zväzujúce. Vnútorné fungovanie družstva je inak postavené na rovnakých princípoch ako s.r.o. Takže podnikateľ so skúsenosťami s s.r.o. bude v praxi vnímať len malé rozdiely.

Ako sa družstvo zakladá? Zakladateľmi môžu byť 2 právnické osoby alebo aj 5 fyzických osôb. Prípadne ich kombinácia tak, aby tam boli minimálne 2 právnické osoby. Základné imanie je len 1 250 eur. Na založenie sa vyžaduje notárska zápisnica.

Máte dodatočné otázky? Pozrite si odpovede na tie najčastejšie nižšie na tejto stránke. Ak ste odpoveď na svoju otázku nenašli, kedykoľvek sa nám ozvite prostredníctvom formulára, ktorý nájdete pod sekciou najčastejších otázok.

Potrebujete členov – 2 právnické osoby alebo 5 fyzických osôb alebo ich kombináciu tak, aby tu boli minimálne 2 právnické osoby. Celý proces založenia sa inak dosť podobá s.r.o., akurát sa vyžaduje notárska zápisnica.

Štandardný ako napr. pri založení s.r.o., t. j. 220 eur pri elektronickom podaní (listinná forma podania už nie je možná).

Základnými sú členská schôdza (t. j. akoby valné zhromaždenie) a predstavenstvo (štatutár). Rovnako môže byť ustanovená kontrolná komisia (akoby dozorná rada) alebo ďalšie, ktoré sa ustanovia v stanovách. Pri tzv. malom družstve (do 50 členov) je možnosť štruktúru orgánov zjednodušiť.

Najväčšou výhodou je anonymita vlastníctva. Anonymitou sa vyznačujú aj iné právne formy, napr. a. s. Avšak ani tie nedosahujú úroveň družstva. Navyše, oproti a. s. sú náklady na prevádzkovanie družstva podstatne nižšie.

Akýkoľvek stredne veľký podnik, na ktorého základnom imaní sa podieľajú viaceré osoby, môže dobre fungovať v podobe družstva.

Máte záujem o založenie družstva? Prípadne máte k tejto téme otázky?

Ozvite sa nám, radi Vám pomôžeme.

 

  Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU


  Odoslaním formulára sa nezaväzujete k objednávke služieb.

  Máte záujem o viac informácií?


  Mám záujem

  Máte záujem o viac informácií?


  Mám záujem

  Napíšte nám

  Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

   Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU