Podporujeme

Podporujeme

Veríme, že dobré veci treba podporovať.
Preto pomáhame našim priateľom, ktorí zlepšujú svet okolo nás.

Vw Oravaman
Sledge Hokej
Podporujeme Nowork

Prečo to robíme?

Tí, ktorí menia veci k lepšiemu, čelia mnohým prekážkam.

Úlohou každého zodpovedného podniku je vrátiť svojej komunite časť toho, čo od nej dostal.
Sme radi, že môžeme podporovať tých, ktorí vo svete robia dobré meno Slovensku a nášmu regiónu.
Tešíme z ich úspechov a ich húževnatosť je inšpiráciou pre nás samých.