Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov – zjednodušte si podnikanie so štátom

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov – zjednodušte si podnikanie so štátom

Zoznam hospodárskych subjektov je verejný register, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a nájdete ho na stránke www.uvo.gov.sk.

Ak sa pravidelne uchádzate o verejné zákazky, má pre Vás zápis do tohto zoznamu mnoho výhod. Zápisom v Zozname hospodárskych subjektov (ZHS) získate status kvalifikovaného dodávateľa, splníte podmienku obchodovania na Elektronickom trhovisku a počas doby platnosti zápisu nebudete musieť preukazovať spôsobilosť na uzatváranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní. Vďaka tomu bude pre Vás účasť v každom tendri jednoduchšia. Množstvo dokladov, ktoré sú vyžadované pri každej súťaži, totiž predložíte iba raz – pri zápise do ZHS. Zápisom do tohto zoznamu preukazujete, že spĺňate niektoré zo základných podmienok uchádzača vo verejnom obstarávaní. Obstarávania sa totiž môžete zúčastniť len ak spĺňate podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (a samozrejme podmienky určené samotnou súťažou). Využite preto možnosť sa zapísať – radi Vám s tým pomôžeme.

Medzi ne patrí napríklad aj:

 • Vaša spoločnosť ani jej štatutári alebo členovia dozorných orgánov nespáchali určité druhy trestných činov (korupcia, pranie špinavých peňazí, terorizmus a pod.)
 • nemáte nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie 
 • nemáte daňové nedoplatky 
 • nie ste v konkurze alebo reštrukturalizácii a ani nedošlo ku zrušeniu konkurzu preto, že nemáte majetok 
 • ste oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a ďalšie …

Zápis do ZHS platí tri roky a je možné ho predĺžiť na ďalšie tri roky, a to aj opakovane. Prípadné zmeny údajov treba, samozrejme, nahlasovať.

Upozorňujeme, že aj napriek zápisu v ZHS, si môže verejný obstarávateľ vyžiadať niektoré doklady, najmä potvrdenie zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne, či daňového úradu. Tiež upozorňujeme, že podmienky zápisu musíte spĺňať počas celej doby zápisu. Tieto podmienky ÚVO kontroluje.  

A ešte dôležité upozornenie! Zápis v ZHS nenahrádza povinnosť zápisu podnikateľa v Registri partnerov verejného sektora (RPVS) podľa protischránkového zákona (o tom viac v sekcii FAQ). Ak máte záujem aj o zápis do RPVS, viac info nájdete na našej stránke TU.

Máte dodatočné otázky? Pozrite si odpovede na tie najčastejšie nižšie na tejto stránke. Ak ste odpoveď na svoju otázku nenašli, kedykoľvek sa nám ozvite prostredníctvom formulára, ktorý nájdete pod sekciou najčastejších otázok.

Áno, umožňuje mu to zákon o verejnom obstarávaní. Môže od Vás požadovať potvrdenie o nedoplatkoch od zdravotnej, sociálnej poisťovne, prípadne od daňového úradu, nie staršie ako 3 mesiace. 

Platnosť zápisu je 3 roky a je možné ho predĺžiť po splnení podmienok zápisu (predloženie všetkých požadovaných dokladov). 

Správny poplatok za zápis je 100 EUR, pri elektronickom podaní je to 50 eur. Pričom naša kancelária komunikuje s úradom elektronicky.

Podľa našich skúseností, proces zápisu trvá štandardne asi 2 – 3 týždne. 

Každú zmenu je potrebné oznámiť UVO v lehote do 30 dní. V opačnom prípade Vám môže UVO uložiť sankciu za správny delikt.

Áno, a to buď na základe podnetu, alebo z vlastnej činnosti. Uvedieme príklad, ku dňu podania prihlášky do ZHS ste splnili všetky podmienky. Neskôr Vám však vznikol nedoplatok voči daňovému úradu. UVO Vás po zistení tejto nezrovnalosti vyzve, aby ste preukázali, že ste nedoplatok uhradili. V opačnom prípade Vás zo zoznamu vyškrtne.

Tieto dva zápisy nemajú nič spoločné. Náš štát má talent na robenie podnikania komplikovanejším. A preto vymyslel pre podnikateľov, ktorí podnikajú so štátom, hneď dva registre. Zápisom v registri ZHS podnikateľ preukazuje, že si riadne plní svoje povinnosti voči štátu. Zápisom v Registri partnerov verejného sektora zas preukazuje, kto za firmou v skutočnosti stojí. Sú prípady, kedy sa dá so štátom podnikať len s jedným z týchto zápisov. Avšak mnohokrát sa to nedá. Ostáva dúfať, že štát tieto dva registre niekedy spojí. Mimochodom: vieme Vám pomôcť aj so zápisom do Registra partnerov verejného sektora podľa protischránkového zákona. Ak máte záujem o viac informácií, kliknite TU. 

Chcem si zjednodušiť podnikanie so štátom a chcem sa dozvedieť viac o zápise do ZHS.

Ozvite sa nám, radi Vám pomôžeme.

 

  Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU


  Odoslaním formulára sa nezaväzujete k objednávke služieb.

  Máte záujem o viac informácií?


  Mám záujem

  Máte záujem o viac informácií?


  Mám záujem

  Napíšte nám

  Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

   Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU