Holdingové štruktúry – ako podnikať a ušetriť

Holdingové štruktúry – ako podnikať a ušetriť

Pod pojmom holding si väčšina ľudí predstavuje obrovskú firmu s pobočkami po celom svete a miliónovými obratmi. Väčšinu podnikateľov vôbec nenapadne, že formu holdingu môže mať aj ich malá firma. A robia chybu. Pretože za istých okolností im holding môže ušetriť na daniach mnoho peňazí. Ako? Čítajte ďalej alebo si pozrite video nižšie, v ktorom JUDr. Ondrej Bukna stručne vysvetľuje výhody holdingu.

Holdingom označujeme situáciu, kedy spoločník svoju firmu nevlastní priamo, ale prostredníctvom inej firmy. Najlepšie to vidieť na tomto obrázku:

Pri tradičnej štruktúre je podnikateľ priamo sám vlastníkom svojej firmy, sám chodí na valné zhromaždenia a sám z firmy poberá podiely na zisku (dividendy). V prípade holdingu je to inak. Tam je vlastníkom podnikajúcej firmy iná firma (ako právnická osoba). Táto iná firma (matka/holding) rozhoduje na valných zhromaždeniach a necháva si vyplácať dividendu. Samozrejme, keďže za matkou stojí dotknutý podnikateľ, všetky rozhodnutia robí on a u neho končí aj všetka dividenda. Aké má ale táto štruktúra výhody? Medzi tie najhlavnejšie patria:

 1. Dane 
 2. Ochrana majetku
 3. Menej kontroly a viac pokoja
Každého asi najprv zaujímajú dane

Podnikatelia, ktorí majú firmy usporiadané formou holdingu, môžu ušetriť na daniach. A to dosť. Jednak pri predaji svojich firiem, ale aj pri zdaňovaní ziskov, ktoré im z firiem plynú. Pri bežnej firemnej štruktúre môže podnikateľ pri predaji firmy platiť daň 19%, resp. 25%. Ak má firemná štruktúra formu holdingu, klesne efektívne daňové zaťaženie na 7%. Podobne možno znížiť daňovo odvodové zaťaženie dividend. Dividendy sú dnes, v závislosti od toho, v ktorom zdaňovacom období vznikli, zaťažené buď 14% zdravotným odvodom alebo 7% daňou z príjmu. Zdravotný odvod síce nemôže prekročiť určitú maximálnu výšku, no so 7% daňou z dividend človek nepohne. Holdingová štruktúra môže tieto dane za istých okolností zraziť na nulu (naozaj). Vytvorením holdingu je niekedy možné vytiahnuť pre spoločníkov celý zisk firmy, a to bez jedného eura zaplatenej dane.

A čo ochrana majetku?

Aj tu má holding čo ponúknuť. Kvôli dani z dividend totiž mnohí podnikatelia nechávajú vo firmách nerozdelené zisky. Ak by si ich totiž z firmy vzali, nevyhli by sa 7% dani z dividend. Takže zisky ostávajú vo firmách – vystavené všetkým rizikám, ktoré sú s tým spojené. Ak má však štruktúra firiem formu holdingu, zisk sa dá z podnikajúcej firmy presunúť do matky bez zdanenia. Výplata dividend právnickým osobám totiž dani z dividend nepodlieha.

Menej kontrol?

Väčšina podnikateľov si minimálne v začiatkoch nedokáže vo svojich firmách urobiť poriadok a aj s firemnými peniazmi zaobchádzajú “neformálne” 🙂 . Pokiaľ je firma malá, dá sa to zniesť. V skutočnosti je neformálne zaobchádzanie s peniazmi typické pre väčšinu malých firiem. Niektoré firmy však vyrastú a dostanú sa do bodu, kedy neformálny prístup nie je možný. Audítori sa sťažujú, daňové kontroly sú čoraz častejšie… Mnohí podnikatelia si na to nevedia zvyknúť. Stále sa správajú ako keby mali malú firmičku a pripravujú svojim účtovníkom a právnikom horúce chvíle. Ak by mali ale podnikatelia časť svojich peňazí v holdingu (materskej firme) v nej by si mohli robiť čo chcú. Samozrejme, nie doslova. Každopádne ale platí, že materská firma, keďže ide zväčša o maličkú spoločnosť, je omnoho menej kontrolovaná. A dajú sa v nej robiť veci, ktoré už vo veľkej firme nie sú možné.

Máte dodatočné otázky? Pozrite si odpovede na tie najčastejšie nižšie na tejto stránke. Ak ste odpoveď na svoju otázku nenašli, kedykoľvek sa nám ozvite prostredníctvom formulára, ktorý nájdete pod sekciou najčastejších otázok. Rovnako si môžete stiahnuť brožúru, v ktorej sa venujeme výhodám holdingov. Nájdete ju TU.

* V dôsledku konsolidačného balíčka prijatého koncom roka 2023 sa zvyšuje sadzba dane z dividend. Podiely na zisku dosiahnuté v roku 2024 sa budú zdaňovať už sadzbou 10%. V tomto zmysle je potrebné prečítať si aj náš článok venovaný holdingom v roku 2024, ktorý nájdete TU.

Optimálny spôsob prevodu sa určí vždy na základe analýzy dotknutej firmy. Do úvahy sa pritom berie napríklad štruktúra jej súvahy, vek, hospodárske výsledky a podobne. Ukážte nám svoju firmu a my Vám povieme, ako na to.

Nevýhody sú minimálne. Pri najjednoduchšej forme holdingu je jedinou nevýhodou potreba viesť účtovníctvo pre dve firmy. Materskú spoločnosť (holding) a dcérsku spoločnosť (podnikajúcu firmu). Za štandardných okolností je však pri materskej spoločnosti množstvo účtovných operácií nízke.

Holding taktiež nemôže vzniknúť vtedy, ak by materskou spoločnosťou bola jednoosobová spoločnosť a jednoosobová by mala byť aj dcérska spoločnosť (100% vlastnená matkou). Ale táto prekážka sa dá pomerne ľahko prekonať.

Veľmi zhruba sa dá povedať, že holdingová štruktúra je vhodná pre každú firmu, ktorá tvorí zisk, platí dane a má majetok, ktorý nie je úplne nezanedbateľný. Jednoznačne odporúčanou formou je holding v prípadoch, kedy podnikateľ plánuje predať firmu v budúcnosti investorom. Každopádne, každá firma je iná, a preto sa vhodnosť začlenenia do holdingovej štruktúry musí posudzovať individuálne.

Samotná holdingová forma podnikania je bezriziková. To vyplýva z toho, že ju priamo upravuje zákon o dani z príjmu. Riziká hrozia vždy len z toho, ako podnikateľ nakladá so svojim majetkom a vedie účtovníctvo (kupovanie faktúr a pod.).

Ak má podnikateľ predstavu o svojej firme už pri začatí podnikania a vie, že firma bude zodpovedať podmienkam uvedeným v otázke 3, tak platí, že holdingovú štruktúru treba vytvoriť čo najskôr. Ale nie je vylúčené, aby sa vytvorila aj potom. V zásade však platí, že čím je spoločnosť, ktorá sa má začleniť do holdingovej štruktúry väčšia, tým je vytvorenie štruktúry náročnejšie.

Sám osebe holding tento problém nevyrieši. V spojení s inými opatreniami však môže byť súčasťou schémy, ktorá dokáže skutočného vlastníka zakryť. Ale upozorňujeme, súčasné právne poriadky (t. j. nielen náš) robia zakrytie skutočného vlastníka čoraz ťažším.

Gratulujeme! Vysoká daň z príjmu zväčša znamená, že sa Vám darí (len treba mať poplatené faktúry od zákazníkov). Holdingová štruktúra vysokú daň z príjmu vašej firmy nezníži. Holding vie pomôcť v iných situáciách. Viac sa dozviete v našom blogu.

Podľa advokátskeho poriadku môžu byť spoločníkmi advokátskej kancelárie (t.j. vlastníkmi s.r.o.) len fyzické osoby. Ak by to tak nebolo, mala by formu holdingu aj naša advokátska kancelária.

Nie, treba to urobiť čo najskôr. Na to, aby bol predaj od dane oslobodený, musí holding trvať aspoň 2 roky. Keď vo dverách stojí kupec firmy s peniazmi, na vytvorenie holdingu je už neskoro.

Pozrite si § 13c zákona o dani z príjmu. Ale pozrite si aj § 15 písm. a) toho istého zákona a § 12 zákona o zdravotnom poistení. Tam sa dočítate o zdravotnom odvode a milionárskej dani.

Ozvete sa nám. My si vyžiadame  všetky potrebné informácie z účtovníctva vašej firmy. Potom určíme optimálny postup. Po schválení cenovej ponuky a návrhu postupu vytvárame samotnú holdingovú štruktúru. Teda: založíme pre vás novú holdingovú spoločnosť a odsúhlaseným spôsobom jej odovzdáme kontrolu nad vašou firmou.

Podľa toho, čo zistíme z vášho účtovníctva, vieme odhadnúť náročnosť vytvorenia holdingu a určíme cenu. Zohľadňujeme aj výšku daňovej úspory, ktorú vám holding prinesie.

Radi by ste platili menej daní a mali svoje peniaze lepšie chránené? Formou holdingu?

Neviete, či je Vaša firma na začlenenie do holdingu vhodná? Ozvite sa nám a my Vám radi poradíme.

 

  Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU


  Odoslaním formulára sa nezaväzujete k objednávke služieb.

  Máte záujem o viac informácií?


  Mám záujem

  Máte záujem o viac informácií?


  Mám záujem

  Napíšte nám

  Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

   Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU