• Uvod
  • Holding
  • Holdingové štruktúry v roku 2024 – majú ešte význam?

Holdingové štruktúry v roku 2024 – majú ešte význam?

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Druhá polovica roka 2023 bola búrlivá – prinajmenšom v legislatíve. Zmeny sa dotkli aj predpisov relevantných pre holdingy. Najhoršie na tom bolo, že až do poslednej chvíle nebolo celkom jasné, ako sa situácia vyvinie. V čase písania tohto blogu však už prach sadol, a preto je možné konečne napísať niečo zmysluplné . Takto sa to celé zbehlo.

V zmätku pred predčasnými voľbami bol najprv dvakrát novelizovaný zákon o dani z príjmov. Najprv bol formou pozmeňovacieho návrhu v parlamente do zákona o premene obchodných spoločností č. 309/2023 Z.z. prepašovaný nový článok. Tento dopĺňal § 9 zákona o dani z príjmov v tom zmysle, že fyzické osoby oslobodzoval od dane z príjmu za predaj ich podieloch v obchodných spoločnostiach. A to za predpokladu, že tento podiel držali aspoň tri roky a jednalo sa o podiely nadobudnuté po 31.12.2023. Čo by táto zmena priniesla z hľadiska výhodnosti holdingových štruktúr? Ak by sme sa zamerali len na daň z príjmu? Pre všetkých začínajúcich podnikateľov, ktorí plánujú svoje firmy v budúcnosti predať, by holding stratil jednu z výhod. Daňové oslobodenie príjmu z predaja podielov by totiž získali úplne automaticky. Pre podnikateľov, ktorí k 01.01.2024 svoje podiely už vlastnili, by novela nepriniesla nič – daňový režim príjmov z predaja ich podielov by sa nemenil. A naďalej by sa pre nich holdingová štruktúra oplácala.

Zákon o dani z príjmov bol však novelizovaný znova. Tentokrát priamo, a to zákonom č. 315/2023 Z.z. Tento za mierne odlišných podmienok oslobodil od dane z príjmov aj predaj obchodných podielov majúcich podobu cenných papierov (akcie). Pretože väčšina podnikateľov, ktorí podnikajú prostredníctvom obchodných spoločností, využíva formu spoločnosti s ručením obmedzeným, nebudeme sa tejto novele podrobnejšie venovať.

Obe novely však nestihli nadobudnúť účinnosť. Hneď po voľbách totiž nová vláda oznámila konsolidačný balíček. Okrem zvýšenia daní sľubovala tiež zrušenie práve tých daňových výhod, ktoré zavádzali spomínané dve novely. Čakalo sa preto, čo vláda do parlamentu nakoniec predloží. Sľubovaný konsolidačný balíček mal formu návrhu vládneho návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií a do Národnej rady bol predložený dňa 05.12.2023. Návrh skutočne obsahoval zrušenie daňových oslobodení pri predaji obchodných podielov a akcií. Avšak v jednej veci zašiel ešte ďalej. Hoci sa všeobecne očakávalo zvýšenie dane z dividend, mnohých prekvapilo, že zvýšená sadzba (zo 7% na 10%) sa mala uplatňovať už na dividendy zo zisku dosiahnutého v roku 2023. Teda akoby retroaktívne. Avšak takmer okamžite po dôjdení návrhu do parlamentu sa začalo debatovať o tom, že retroaktivita nakoniec predsa nebude. A že zo zákona formou pozmeňovacieho návrhu vypadne. To, či takýto pozmeňovací návrh prejde, však nebolo do konca jasné. Parlament konsolidačný zákon napokon schválil, a to 19.12.2023. S tým, že vyššie zdaňovanie dividend sa skutočne posunulo a postihne až dividendy zo zisku dosiahnutého v roku 2024.

Aká je teda situácia pre rok 2024? Má holdingová štruktúra vo svetle vyššieuvedených zmien stále zmysel?

Domnievame sa, že má. Vo vzťahu k zdaňovaniu príjmu z predaja obchodných podielov sa nezmenilo nič. Fyzické osoby, ktoré budú mať záujem svoje podiely predať, budú naďalej platiť neprimerane vysoké dane a odvody. Daňové oslobodenia, ktoré mali byť zavedené novelami z leta 2023, totiž padli. Takže v tomto ohľade ostáva holdingová štruktúra jednoznačne zaujímavá. A to aj preto, lebo konsolidácia sa nedotkla daňového oslobodenia pri predaji podielov patriacich právnickej osobe. To však nie je všetko. Holdingové štruktúry budú, naopak, ešte príťažlivejšie. Tým, že umožňujú legálne nezdanené vyplácanie podielov na zisku (dividenda pre právnické osoby sa nezdaňuje), aspoň čiastočne kompenzujú zvýšenú daň z dividend, ktorá bude inak postihovať spoločníkov – fyzické osoby.

* Právne rady zadarmo? Áno, v našom newslettri! Prihláste sa na jeho odber na stránke vyššie a dostávajte od nás pravidelne praktické a užitočné rady a tipy.

Značky: , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU