blog


Pracovná ponuka – Právnik (od 1,5 roka praxe)

Do nášho tímu hľadáme šikovného právnika s min. dvojročnou praxou. Očakávame zvedavosť, samostatnosť a ochotu pracovať vo vysokom nasadení. Budete sa podieľať na poskytovaní právnych služieb našim klientom. Očakávame od Vás samostatné riešenie zverených prípadov, starostlivosť o klientov a rozvoj vzťahov s nimi. Súčasne Vás budeme neustále vzdelávať. A to nielen v práve, ale aj v obchode, ekonomike a marketingu. Tak, aby ste získali všetky zručnosti potrebné na profesionálny úspech, či už v oblasti práva alebo mimo neho.

Pracovná ponuka – Právnik Junior
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Do nášho tímu hľadáme šikovného absolventa. Očakávame zvedavosť, samostatnosť a ochotu pracovať vo vysokom nasadení. Budete sa podieľať na poskytovaní právnych služieb našim klientom. Spočiatku to bude predovšetkým asistencia skúsenejším kolegom, neskôr aj samostatné preberanie a riešenie vlastných prípadov. Súčasne Vás budeme neustále vzdelávať. A to nielen v práve, ale [...]
GDPR nadobudne účinnosť už o necelý mesiac. Ste naň pripravení?
Do nadobudnutia účinnosti nariadenia GDPR ostáva menej ako mesiac. Ako sme už skôr informovali, na agende GDPR intenzívne pracujeme. Čo sa týka našich ďalších konkrétnych krokov: V procese prípravy je špecializovaný balík služieb GDPR určený pre malé a stredné firmy. Je nastavený tak, aby ponúkal optimálny pomer cena/hodnota a dotknutú organizáciu zaťažoval len minimálne V mesiaci máj - [...]
Štatutárny orgán a elektronická schránka
Od 01.01.2017 budú všetkým spoločnostiam aktivované elektronické schránky na doručovanie rozhodnutí rôznych štátnych orgánov. Oprávnenie na prvý vstup do elektronickej schránky spoločnosti majú len štatutári. Na to, aby do nej mohli vstúpiť, musia mať občiansky preukaz s aktivovaným elektronický čipom. Je potrebné na to myslieť už teraz. Každý to bude riešiť na poslednú chvíľu a [...]
Peňažné nároky bude možné uplatňovať aj elektronicky
Ministerstvo spravodlivosti pripravuje nový zákon – zákon o upomínacom konaní. Cieľom nového zákona je prostredníctvom elektronického konania zefektívniť vymáhanie peňažných pohľadávok a odbremeniť všeobecné súdy od vydávania platobných rozkazov. Najvýraznejším pozitívom prezentovaným v rôznych médiách je zníženie súdneho poplatku o 50 % z jeho bežnej hodnoty. Jediným súdom, ktorý bude oprávnený na elektronické konanie bude [...]
Súdny poplatok už aj za odvolanie a dovolanie voči procesnému, tzv. nemeritórnemu rozhodnutiu
Národná rada Slovenskej republiky prijala ešte pred Vianocami zákon, ktorým sa novelizovali niektoré zákony, okrem iného aj zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Od 1. januára je zmenené ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch, do ktorého sa na konci pripája táto veta: „Ak tento [...]