• Uvod
  • Novinky
  • Grant na registráciu ochrannej známky je späť

Grant na registráciu ochrannej známky je späť

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


V roku 2023 sme vás informovali o možnosti využiť grantový poukaz vydávaný Úradom Európskej Únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Išlo o grantový program pre podporu malých a stredných podnikov pod názvom Ideas Powered for business (tzv. fond pre MSP). Grantovým poukazom ste si následne mohli dať preplatiť až 75 % z úradných poplatkov pri registrácii nie len ochrannej známky, ale aj dizajnov, patentov, či odrôd rastlín.

Tento rok prišiel EUIPO znova na trh s grantovým programom určeným na pomoc malým a stredným podnikom, ktorý bude tentokrát prebiehať od 22.01.2024 do 06.12.2024. Fond pre MSP na rok 2024 je treťou, ale zároveň poslednou výzvou. Preto odporúčame s využitím grantu neotáľať. Rovnako ako v predchádzajúcom roku sa bude finančná podpora poskytovať vo forme poukazov a financovanie bude realizovať úrad EUIPO prostredníctvom grantov.

Podmienky na získanie grantového poukazu na tento rok sa oproti tomu minulému nezmenili. Ale predsa ich nižšie zopakujeme. Rovnako aj v prípade tohto grantu platí, že vám s jeho získaním vieme pomôcť: Prostredníctvom poukazu si viete preplatiť až 75 % z úradných poplatkov, napr. pri registrácii ochrannej známky. Pri základnom poplatku za registráciu ochrannej známky Európskej Únie vo výške 850 eur, vám fond pre MSP preplatí až 637,50 eur. O grant môžu požiadať všetky malé a stredné podniky založené v členských krajinách Európskej Únie, ktoré majú menej ako 250 zamestnancov a ich ročný obrat nedosahuje viac ako 50 miliónov eur.

Pred tým ako žiadosť podáte, je potrebné si riadne overiť spôsobilosť vašej ochrannej známky na jej registráciu. Nakoľko možnosť registrácie ochrannej známky je podmienená rozlišovacou schopnosťou. T. z. vaša ochranná známka musí byť jedinečná a spôsobilá jednoznačne odlíšiť vaše služby, či produkty od iných konkurenčných firiem. Okrem toho by ste k okamihu podania žiadosti o grant mali mať pripravené všetky dokumenty pre registráciu ochrannej známky.

K podaniu žiadosti o grant je potrebné okrem iného doložiť aj ďalšie dokumenty, napr. potvrdenie o vedení bankového účtu, údaje o žiadateľovi, či osvedčenie o DPH. O grant sa dá jednoducho požiadať prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webe EUIPO.

Ak budete v žiadosti o grant úspešný, EUIPO vám vydá poukaz, ktorého platnosť je 2 mesiace. Platnosť je možné predĺžiť najviac na 4 mesiace. V priebehu tejto lehoty môžete požiadať o služby v oblasti duševného vlastníctva. Napr. registrovať ochrannú známku, patent, či dizajn, uhradiť príslušné správne poplatky a následne tieto poukazy „aktivovať“ prostredníctvom žiadosti o preplatenie nákladov.

Avšak aj pre tento rok platí, že fond pre MSP má obmedzené finančné prostriedky. Ak sa tieto prostriedky vyčerpajú, prijímanie žiadostí o udelenie grantu sa uzavrie ešte pred 06.12.2024. A teda aj pre tento rok platí pravidlo „first come, first serve“.

V prípade, ak by ste mali akékoľvek otázky, prípadne by ste mali záujem o získanie grantu, či registráciu ochrannej známky, pokojne sa na nás kedykoľvek obráťte.

* Právne rady zadarmo? Áno, v našom newslettri! Prihláste sa na jeho odber na stránke vyššie a dostávajte od nás pravidelne praktické a užitočné rady a tipy.

Značky: , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU