Ochranná známka a nedostatočná rozlišovacia spôsobilosť

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Už viackrát sme v našich blogov riešili pojem „ochranná známka“ a to, akú má dôležitú úlohu pri podnikaní. Môžete si o tom prečítať napr. TU alebo TU.

Registrácia ochrannej známky je, okrem iného, aj základným pilierom pre stabilitu a rozpoznateľnosť vašej značky. No cesta k jej zápisu nie je vždy jednoduchá. Nie všetky označenia sú totiž spôsobilé na zápis. Zákon vo svojich ustanoveniach upravuje situácie, kedy úrad označenie ako ochrannú známku nezapíše. A tou je napríklad aj nedostatočná rozlišovacia spôsobilosť. Označenie, ktoré má byť registrované ako ochranná známka musí byť výnimočné, originálne a odlíšiteľné od ostatných označení tovarov a služieb na trhu. Ak tomu tak nie je, absentuje rozlišovacia spôsobilosť a úrad toto označenie ako ochrannú známku nezapíše.

Avšak, máme skúsenosti aj s prípadom, kedy sa označenie javilo ako spôsobilé na zápis, ale úrad to vyhodnotil opačne. Konštatoval, že označenie má nedostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. A teda trpí neschopnosťou odlíšiť tovary prihlasovateľa od rovnakých tovarov iných subjektov. Takéto vyjadrenie úradu sa môže zdať ako koniec celého procesu. No netreba to vzdávať. Aj v takomto prípade máme možnosť vyjadriť sa a presvedčiť úrad o opaku.

Zákon o ochranných známkach hovorí, že označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, sa do registra zapíše, ak sa preukáže, že na základe jeho používania na území SR, označenie nadobudlo pred podaním prihlášky rozlišovaciu spôsobilosť k tovarom alebo službám, pre ktoré sa prihlasuje. A teda zjednodušene. Ak sme pred podaním prihlášky označenie používali, je na verejnosti známe a vieme to preukázať, úrad ochrannú známku zapíše.

Uvedenú skutočnosť môžeme preukázať na základe rôznych kritérií. Napríklad:

1. množstvom vynaložených financií na reklamu, založenie a spravovanie webových stránok, na vyhotovenie rôznych prospektov, materiálov a pod. pred podaním prihlášky,
2. intenzitou a dĺžkou používania označenia vo vzťahu k verejnosti, napr. ako dlho už spravujeme webovú stránku, ako dlho sa prezentujeme pod týmto označením, v akom množstve sa venujeme našej činnosti,
3. vzťahom medzi označením a verejnosťou.

Na tieto účely je vhodné úradu predložiť rôzne faktúry, odkazy na webové stránky s označením, fotografie reklamných predmetov, rôznych plagátov, prospektov a pod. Tiež je vhodné uviesť dátum od kedy pod označením vystupujeme a samozrejme priložiť k tomu dôkaz – napr. faktúru za založenie webovej stránky, či dátum spustenia webovej stránky. Ak by ste náhodou organizovali aj nejaké podujatia pod týmto označením (prednášky, webináre a pod.), určite priložte aj napr. fotografie a videá. Jednoducho čokoľvek, čo s označením súvisí. Takýmto spôsobom môžeme účinne presvedčiť úrad o hodnote a jedinečnosti označenia, čo bude mať za následok jeho registráciu ako ochrannú známku.

Samozrejme, postup nie je univerzálny. A nedá sa povedať, že každú podobnú situáciu vieme takýmto spôsobom vyriešiť. Niekedy, aj po veľmi dôslednej snahe o preukázanie spôsobilosti označenia na zápis, úrad vyhodnotí, že dôvody na jeho zápis nie sú dané. Preto, ak chcete predísť komplikáciám, prípadne sa už nachádzate v situácii kedy úrad vaše označenie vyhodnotil za nespôsobilé zápisu a máte ešte lehotu na preukázanie opaku, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám s registráciou Vášho označenia pomôžeme.

Nepíšeme o tom len tak. Celým týmto procesom si musela prejsť aj naša ochranná známka Obecný právnik. Tá bola rovnako vyhodnotená ako označenie s nedostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou. Konkrétne, obecným právnikom úrad rozumel aj akúkoľvek inú osobu poskytujúcu právne služby pre obce. Avšak, na základe vyššie spomenutých podkladov sme úradu riadne preukázali jej rozlišovaciu spôsobilosť. Naša ochranná známka je aktuálne zverejnená vo vestníku a po uplynutí zákonnej lehoty veríme, že budeme môcť konštatovať, že sme hrdým vlastníkom ochrannej známky Obecný právnik. Uvidíme však, či nás ešte niečo neprekvapí. Ak áno, určite sa s vami podelíme o naše skúsenosti.

* Právne rady zadarmo? Áno, v našom newslettri! Prihláste sa na jeho odber na stránke vyššie a dostávajte od nás pravidelne praktické a užitočné rady a tipy.

Značky: , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU