blog


Plánujete vyporiadať cesty vo Vašej obci? Tak pozor na podklady!

Od 01.06.2021 bude cestný zákon opäť umožňovať vyporiadanie obecných ciest. Môžeme sa preto venovať praktickým veciam. Ako napríklad podklady, ktoré bude obec potrebovať. Hoci je každý prípad vyporiadania iný, obec sa takmer nikdy nezaobíde bez troch základných dokumentov – znalecký posudok, pasport a geometrický plán. Tieto doklady sú, snáď s výnimkou pasportu, dobre známe každému […]

Novela cestného zákona schválená a podpísaná prezidentkou!

Národná rada 31. marca schválila novelu cestného zákona, na ktorú netrpezlivo čakajú desiatky obcí. Vďaka nej bude totiž opäť možné vysporiadavať pozemky pod obecnými cestami. Táto možnosť tu pritom bude až do roku 2030. Pretože prezidentka novelu popísala, jej účinnosť nastane 01.06.2021. Proces vysporiadania ciest sa teda môže opäť naplno rozbehnúť. Novelu budeme ďalej pozorne […]

Vysporiadanie obecných ciest po roku 2020. Je to ešte vôbec možné?

V jednom z našich blogov sme informovali, že lehota na podávanie návrhov na vyvlastnenie obecných ciest sa má predĺžiť. A to až do roku 2030. Takže sa chvíľu zdalo, že obce, ktoré si svoje cesty nestihli vysporiadať, dostanú druhú šancu. Ako to však na Slovensku chodí, príslušný zákon nebol včas schválený. To znamená, že prinajmenšom […]

Vyvlastňovanie ciest čakajú zmeny!

Takmer okamžite potom, ako sme rozbehli náš projekt vyporiadavania obecných ciest sme si uvedomili, že lehotu do konca roka 2020 mnohé obce nestihnú. Hoci neoficiálne informácie o predĺžení tejto lehoty už chvíľu kolovali, oficiálny dôkaz o tom, že sa predĺženie naozaj chystá, máme až teraz. Ministerstvo spravodlivosti totiž pripravilo novelu cestného zákona, ktorou sa spomínaná […]

Začatie procesu vyspodriadania ciest

V našich predchádzajúcich blogoch sme rámcovo vysvetlili celý proces vysporiadania. Teraz je čas pozrieť sa na jeho jednotlivé etapy podrobnejšie. Úvodným krokom vysporiadania je určenie rozsahu, v ktorom sa bude vysporadúvať. Toto určenie sa týka druhu a lokalizácie nevysporiadaných ciest, ktoré má obec záujem riešiť, alebo ktoré sú pre ďalšie fungovanie obce nevyhnutné. Cestami (miestnymi komunikáciami) sú […]

Úvod do vyvlastnenia: znárodnenie alebo konfiškácia?

Pri našej práci sa prichádzame pomerne často do styku s inštitútom vyvlastnenia. Hoci vyvlastnenie samo osebe nie je neznáme, širšej verejnosti mnohé podrobnejšie informácie chýbajú. A prekvapivo to platí to aj pre obce a mestá, ktoré by o vyvlastňovaní mali vedieť úplne všetko. Preto sme sa rozhodli pripraviť niekoľko článkov, v ktorých tento inštitút predstavíme […]

Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU