Začatie procesu vyspodriadania ciest

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


V našich predchádzajúcich blogoch sme rámcovo vysvetlili celý proces vysporiadania. Teraz je čas pozrieť sa na jeho jednotlivé etapy podrobnejšie.

Úvodným krokom vysporiadania je určenie rozsahu, v ktorom sa bude vysporadúvať. Toto určenie sa týka druhu a lokalizácie nevysporiadaných ciest, ktoré má obec záujem riešiť, alebo ktoré sú pre ďalšie fungovanie obce nevyhnutné. Cestami (miestnymi komunikáciami) sú pritom nielen cesty v užšom zmysle slova, ale môžu nimi byť aj chodníky, všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a podobne.

Okrem tohto určenia musí obec zhromaždiť a aj skompletizovať svoju dokumentáciu týkajúcu sa ciest. To, do akej miery sa to obci podarí, je potom smerodajné pre ďalší postup.

Dohoda verzus vyvlastnenie

 Zákon ako formu vysporiadania jednoznačne uprednostňuje dohodu s vlastníkmi pozemkov. Formálne a obsahové náležitosti návrhov na uzatvorenie dohody sú pritom presne špecifikované. Týmto je zaručená právna istota pre vlastníkov pozemkov ako aj pre samotné obce, a to určením limitov a náležitosti návrhov zákonom. Zároveň vyvinutie snahy o uzatvorenie dohody je základným predpokladom k začatiu samotného procesu vyvlastnenia.

Ak pokus o dohodu medzi vlastníkmi pozemkov a obcou zlyhá, môže obec pristúpiť k vyvlastneniu. Vyvlastnenie musí zodpovedať základným zákonným zásadám. Možno k nemu pristúpiť len v nevyhnutnej miere, vo verejnom záujme, na účel podľa osobitných zákonov a za primeranú náhradu. Všetky tieto zásady musia byť splnené nielen pri začatí procesu vyvlastnenia ale po celý čas tohto procesu. Súlad s nimi musí byť aj v procese vyvlastnenia preukazovaný. Porušenie čo i len jednej z týchto zásad znamená, že proces vyvlastnenia nemôže začať alebo ak začal bude zastavený. Celý proces je teda vo všetkých svojich fázach prísne regulovaný zákonom, čím je zabránené jeho zneužívaniu, tak ako sa to dialo v minulosti. Napriek týmto obmedzeniam však zákon obciam dáva do ruky efektívny nástroj na jednorazové vyriešenie dlhodobého a často frustrujúceho problému.

Značky: , , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU