Sponzorské a DPH, ako to funguje?

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Pri komunikácii s našimi klientami sme narazili na jednu zaujímavú otázku. Započítava sa poskytnuté sponzorské do obratu spoločnosti pre účely registrácie na DPH? A teda môže poskytnuté sponzorské spôsobiť, že sponzorovaný sa bude musieť registrovať na DPH? Niektoré osoby platcami DPH nie sú a práve takýto stav im vyhovuje. Nemôžu si preto prijatím sponzorského uškodiť?

„Šedá zóna“

Ako je uvedené v podnadpise, ide o akúsi „šedú zónu“. Právne predpisy sú, čo sa týka sponzorskej zmluvy, veľmi strohé a riešia sa len základné veci. Otázku z úvodu sme riešili aj priamo s finančnou správou, no nedostali sme jednoznačnú odpoveď. Na druhej strane súhlasili s našim právnym názorom. Ten je nasledovný. Zákon o dani z pridanej hodnoty v § 2 definuje, že predmetom dane je dodanie tovaru alebo služieb za protihodnotu. Veľmi dôležité je že ide o plnenia „za protihodnotu“. Keďže za poskytnuté sponzorské nie je sponzorovi poskytnutá žiadna protihodnota/protiplnenie, sme názoru, že sa sponzorské nezapočítava do obratu. A teda nemôže spôsobiť, že sponzorovaný bude mať povinnosť registrácie na DPH.

Z nášho pohľadu to dáva logiku. A to aj z dôvodu, aby bola právna úprava zmluvy o sponzorstve pre sponzorovaných zaujímavá. A mali motiváciu byť transparentní. To, že sa sponzorské nezapočítava do obratu je ďalšia z výhod oproti rôznym zmluvám, ktorými sa niekedy sponzorovanie zvykne kryť.

Je tu jedno ALE

Ako vždy, aj pri tomto zákone existuje jedno ALE. V zákone o športe sa píše, že sponzorovaný môže uvádzať označenie sponzora v spojení s účelom, na ktorý bolo poskytnuté. Tomu rozumieme tak, že jeho logo môže byť napr. na dresoch, mantineloch a pod., ako forma reklamy. Pričom ale náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10% z hodnoty sponzorského. V tomto prípade to môže byť vnímané tak, že ak bude označenie sponzora niekde uvedené, sponzorovaný mu poskytuje akúsi protihodnotu. A preto táto časť sponzorského (max. 10%), teoreticky môže predstavovať sumu, ktorá sa bude započítavať do obratu spoločnosti pre účely registrácie na DPH. Ako sme ale uviedli, úprava je nejasná. Každopádne pri zvyšných 90% sumy sponzorského je situácia jasnejšia.

Zmena zákona o športe je potrebná

V jednom z našich blogov sme sa venovali navrhovanej novele zákona o športe. Vyzerá to ale tak, že momentálne z toho nič nebude. Budeme to však sledovať a keď sa debata o zákone znova otvorí, budeme sa snažiť, aby sa do zákona dostala aj jasná úprava sponzorského v súvislosti s DPH. Aby sa odstránili akékoľvek pochybnosti a mohli sme sa opierať o jasné ustanovenia zákona. Všetky novinky vám samozrejme budeme referovať. Sledujte nás.

Len upozorňujeme, že ide o náš právny názor. Za ním si stojíme, no jedným dychom dodávame, že dôležitá bude aplikačná prax v tejto problematike. Tá sa v niektorých prípadoch môže od nášho názoru odchýliť.

* Právne rady zadarmo? Áno, v našom newslettri! Prihláste sa na jeho odber na stránke vyššie a dostávajte od nás pravidelne praktické a užitočné rady a tipy.

Značky: , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU