Požiadajte o grant na registráciu ochrannej známky

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Viackrát sme písali, že ochranná známka je jedným z kľúčových nástrojov, prostredníctvom ktorých sa môžu podnikatelia chrániť pred neoprávneným užívaním ich značiek. Práve registrácia ochrannej známky predstavuje jeden z prvých krokov, ktoré by mal podnikateľ urobiť. V dnešnom digitálnom svete a v dobe extrémnej konkurencie na trhu, je ochrana duševného vlastníctva nevyhnutnosťou.

Okrem národnej ochrannej známky existuje aj európska. Samotná registrácia ochrannej známky je náročný proces. Pričom najmä registrácia európskej ochrannej známky môže pre menšie podniky, predstavovať veľkú finančnú záťaž. Dôvodom je výška správneho poplatku, ktorá môže podnikateľov odradiť od ochrany svojej značky. Preto Úrad Európskej Únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prišiel na trh s grantovým programom pre malé a stredné podniky pod názvom Ideas Powered for business (tzv. fond pre MSP). Tento ponúka malým aj stredným podnikom možnosť podať do 08.12.2023 žiadosť o grant.

Fond pre MSP predstavuje akýsi kompenzačný program, ktorý vydáva grantové poukazy. Tie je následne možné využiť k čiastočnému preplateniu nákladov na vybranú činnosť. Medzi tieto činnosti patrí práve aj registrácia ochrannej známky, či už na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Európskej Únie.

Prostredníctvom poukazu si viete preplatiť až 75 % z úradných poplatkov pri registrácii ochrannej známky. Napr. pri základnom poplatku za registráciu ochrannej známky Európskej Únie vo výške 850 eur, Vám fond pre MSP preplatí až 637,50 eur. O grant môžu požiadať všetky malé a stredné podniky založené v členských krajinách Európskej Únie, ktoré majú menej ako 250 zamestnancov a ich ročný obrat nedosahuje viac ako 50 miliónov eur.

Pred podaním žiadosti je však potrebné si riadne overiť spôsobilosť vašej ochrannej známky na jej registráciu. Nakoľko možnosť registrácie ochrannej známky je podmienená rozlišovacou schopnosťou. T. z. vaša ochranná známka musí byť jedinečná a spôsobilá jednoznačne odlíšiť vaše služby, či produkty od iných konkurenčných firiem. Okrem toho by ste k okamihu podania žiadosti o grant mali mať pripravené všetky dokumenty pre registráciu ochrannej známky.

Ak máte záujem o grant, ale nie ste si istý či vaša ochranná známka spĺňa už vyššie spomenuté náležitosti, neváhajte sa nám ozvať, radi vám pomôžeme.

K podaniu žiadosti o grant je potrebné okrem iného doložiť aj ďalšie dokumenty, napr. výpis z bankového účtu, údaje o žiadateľovi či osvedčenie o DPH. O grant sa dá jednoducho požiadať prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webe EUIPO.

Ak budete v žiadosti o grant úspešný, EUIPO Vám vydá poukaz, ktorého platnosť je 2 mesiace. Platnosť je však možné predĺžiť najviac na 4 mesiace. V priebehu tejto lehoty môžete požiadať o služby v oblasti duševného vlastníctva. Napr. registrovať ochrannú známku, uhradiť príslušné správne poplatky a následne tieto poukazy „aktivovať“ prostredníctvom žiadosti o preplatenie nákladov.

Na záver treba upozorniť, že fond pre MSP má obmedzené finančné prostriedky. Ak sa tieto prostriedky vyčerpajú, prijímanie žiadostí o udelenie grantu sa uzavrie ešte pred 08.12.2023. Aj v tomto prípade teda platí zásada „first come, first serve“.

* Právne rady zadarmo? Áno, v našom newslettri! Prihláste sa na jeho odber na stránke vyššie a dostávajte od nás pravidelne praktické a užitočné rady a tipy.

Značky: ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU