Kedy je dom domom. Alebo patrí rozostavaný dom do BSM?

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


V súvislosti s vyporiadaním BSM narážajú manželia občas na zaujímavú otázku. Patrí do BSM aj dom, ktorý nebol v čase uzavretia manželstva dokončený? Čiže dom, ktorého stavbu začal jeden z manželov pred uzavretím manželstva, no ktorý bol dostavaný až po svadbe? Treba takýto dom zahrnúť do vyporiadania?

Odpoveď závisí od toho, kedy nastáva moment, od ktorého môžeme dom považovať za samostatnú vec. T. j. kedy k nej vzniká vlastnícke právo. Ak vlastnícke právo k rozostavanému domu vznikne pred uzavretím manželstva, dom do BSM nepatrí. Ak vlastnícke právo vznikne po uzavretí manželstva, dom je súčasťou BSM. Zákon však (ako obyčajne) tento moment presne neurčuje. Našťastie sa touto otázkou už zaoberali súdy a vydali pomerne presvedčivé rozhodnutia.

Podľa názoru súdov je rozhodujúci moment, kedy sú na dome vybudované prvky dlhodobej životnosti (najmä zvislé a vodorovné konštrukčné prvky, konštrukcia strechy a schodište) a prípadne väčšina ostatných prvkov, ktoré stavbu charakterizujú ako vec v právnom slova zmysle. Ak sú tieto prvky hotové už pred uzavretím manželstva, po uzavretí manželstva dochádza len k dokončeniu už existujúcej veci patriacej jednému manželovi (rozsudok Najvyššieho súdu SR 3Cdo 201/96). A dom preto do BSM nepatrí a netreba ho vyporiadať. Zaujímavé pritom je, že je úplne nepodstatné, na koho bolo ohľadne domu vydané stavebné povolenie.

Značky: , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU