Majte s ľuďmi dobré vzťahy!

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Všetko čo robíte, môže byť použité proti Vám! (podľa protischránkového zákona).

Zákon o registri partnerov verejného sektora je tu s nami takmer štyri roky. Pomaly sa začínajú zbierať aj súdne rozhodnutia, podľa ktorých sa bude dať v budúcnosti odhadnúť, ako sa súdy budú dívať na niektoré otázky.

Len na zopakovanie: ak obchodujete so štátom a objem prijatých plnení presahuje stanovené limity, musíte byť zapísaní v Registri partnerov verejného sektora. Pri zápise treba identifikovať tých, ktorí majú z podnikania zapísanej osoby skutočný prospech (koneční užívatelia výhod). Ak je do registra ako konečný užívateľ výhod zapísaný niekto iný, je problém. Aký? Súd môže podnikateľa a aj toho, kto ho zapísal, postihnúť.

Za správnosť údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora a identifikáciu konečného užívateľa výhod zodpovedá partner verejného sektora – osoba zapísaná v registri a ten, kto ju do registra zapísal (napr. advokát). Ak má hocikto podozrenie, že informácie zapísané v registri nezodpovedajú skutočnosti, môže podať kvalifikovaný podnet na súd. A toto sa aj deje – niektorí oznamovatelia dokonca zistili, že si skrze protischránkový zákon môžu vybavovať svoje účty. V praxi sme sa preto stretli s podnetmi, ktoré boli úplne bizarné.

Napríklad oznamovateľ tvrdil, že zapísaný konečný užívateľ výhod nemôže byť skutočným konečným užívateľom, pretože jazdí do práce na bicykli a sám opravuje okná na svojej budove. Alebo že nemôže byť skutočným užívateľom výhod, lebo jeho zamestnanci majú lepšie autá… Tieto skutočnosti boli zdokladované fotografiami. Či sú takéto informácie pre konanie relevantné nevieme posúdiť, nakoľko toto je náplňou práce sudcu. Každopádne, z celého príbehu vyplýva jedno poučenie – ak ste zapísaní v registri partnerov verejného sektora, majte s ľuďmi dobré vzťahy. Ani neviete, čo všetko na Vás môžu vytiahnuť.

Značky: , , , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU