Významná novela Obchodného zákonníka

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Zákonom č. 87/2015 Z. z. bol novelizovaný Obchodný zákonník. Novela bude účinnosť nadobúdať postupne. Prvé zmeny nadobudli účinnosť 29.04.2015, ďalšie 01.07.2015. Posledné ustanovenia tejto novely nadobudnú účinnosť 01.01.2016. Niektorým zo zmien sa budeme venovať v tomto článku.

Jednou z prvých významných zmien je vyslovený zákaz vrátenia vkladov spoločníkom s. r. o., členom družstva a komanditistom k. s.. Prípustná bude len platba spoločníkom pri znižovaní základného imania. Zakázané sú teda akékoľvek plnenia, ktoré poskytne spoločnosť svojmu spoločníkovi podľa cien a za podmienok, nie obvyklých, v bežnom obchodnom styku. Novela týmto reaguje predovšetkým na časté „vyťahovanie“ peňazí zo spoločností ich vlastnými spoločníkmi. Takéto konanie bude preto po novom postihované a za jeho vrátenie budú osobne zodpovedať členovia štatutárneho orgánu, ktorý takéto plnenie poskytol.

Ďalšou zásadnou zmenou, je obmedzenie poskytnutia úveru pre s. r. o.. Ak úver poskytuje spoločník, konateľ, alebo iná v zákone definovaná spoločnosti blízka osoba, nesmie ho táto osoba poskytnúť v hotovosti. Prípustný je teda len bezhotovostný prevod alebo priamy vklad na účet spoločnosti. Aj táto zmena je reakciou na potreby praxe, predovšetkým poskytovanie fiktívnych úverov, ktoré potom spoločnosti uvedeným blízkym osobám reálne vracali. Opäť tu teda ide o riešenie problému „vyťahovania“ peňazí zo spoločností s ňou spriaznenými osobami.

Skomplikuje sa tiež situácia členov štatutárnych orgánov spoločnosti pri vzdaní sa svojich funkcií. Zvádza sa totiž nová požiadavka, v zmysle ktorej musí byť vzdanie sa doložené listinami s notársky osvedčenými podpismi. Ak sa vzdanie neuskutoční na zasadnutí valného zhromaždenia, podpis na listine o vzdaní sa, musí byť osvedčený a podpísaný priamo v prítomnosti notára. Ak sa konateľ s.r.o. vzdá funkcie na zasadnutí jej valného zhromaždenia, musí byť úradne osvedčený podpis jeho predsedu. Antedatované vzdania sa funkcií za účelom zbavenia sa zodpovednosti tak už do budúcnosti nebudú možné.

Značky: ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU