Aktuality k registru partnerov verejného sektora

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Vážení klienti, kto má záujem o zápis do registra, v prvom kroku Vás prosíme o prípravu základných dokladov:

Ak zapisujeme právnickú osobu (s.r.o., a.s. a pod.), pripravte si prosím tieto doklady:

1. Aktuálny výpis z obchodného registra.

Možno ho získať priamo na obchodnom registri, na vybraných poštách alebo u ktoréhokoľvek notára.

2. Aktuálne znenie spoločenskej/zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny.

Tieto doklady je potrebné si vyžiadať priamo z obchodného registra (musí byť na nich úradná pečiatka).

3. Doklady o vymenovaní aktuálnych členov štatutárnych (napr. konatelia, predstavenstvo), dozorných orgánov (dozorné rady) a prokuristov. Teda napríklad zápisnice z valného zhromaždení, kde boli tieto orgány vymenované.

Tieto doklady je potrebné si vyžiadať priamo z obchodného registra (musí byť na nich úradná pečiatka).

4. Zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné obdobné zmluvy, na základe ktorých má osoba stojaca mimo štruktúry vlastníkov, členov štatutárnych, dozorných orgánov alebo prokuristov Vašej spoločnosti právo

a. ovplyvňovať rozhodovanie vo Vašej spoločnosti,
b. zloženie orgánov vo Vašej spoločnosti alebo
c. na hospodársky prospech z činnosti Vašej spoločnosti

(ak takéto zmluvy existujú).

Budeme potrebovať originály alebo úradne overené kópie.

Ak je spoločníkom Vašej spoločnosti iná spoločnosť alebo právnická osoba, budeme doklady uvedené v bodoch 1 až 4 potrebovať aj pri nej.

Ak budeme zapisovať fyzickú osobu, budeme potrebovať:

1. Aktuálny výpis zo živnostenského registra.

Možno ho získať priamo na živnostenskom úrade, t. z. Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania.

2. Zmluvy o tichom spoločenstve alebo iné obdobné zmluvy, na základe ktorých má osoba stojaca mimo Vášho podnikania právo na hospodársky prospech z Vášho podnikania alebo inej Vašej činnosti (ak také zmluvy existujú).

Keď budete mať uvedené doklady pokope, kontaktujte priamo našu kolegyňu Mgr. Michaelu Ondríkovú, ktorá je zodpovedná za jednotlivé zápisy (t. č. 0917 906 291, michaela.ondrikova@old1.bukna.eu). Tak isto sa na ňu môžete obrátiť s otázkami k zabezpečeniu vyššie uvedených dokladov.

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU