• Uvod
  • Novinky
  • Súdne konania sú čoraz dlhšie. Ako si pomôcť?

Súdne konania sú čoraz dlhšie. Ako si pomôcť?

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Vo víre posledných udalostí celkom zanikli najnovšie štatistiky zverejnené ministerstvom spravodlivosti. Podľa nich dĺžka súdneho konania opäť narástla, a to už niekoľkýkrát po sebe. V roku 2017 predstavovala dĺžka konania v obchodnoprávnych veciach 21,6 mesiaca, v trestných a občianskoprávnych veciach 4,6 resp. 20,8 mesiaca, a vo veciach starostlivosti o maloletých 8,3 mesiaca. Oproti 2016 ide o nárast vo všetkých sledovaných kategóriách. Keďže nečakáme, že štát tento problém v dohľadnej dobe vyrieši, musí sa o seba každý postarať sám.  Prinášame preto aspoň jeden tip, ako sa súdnemu konaniu vyhnúť. Alebo, ak to nie je možné, aspoň ho skrátiť.

Kľúčom k úspechu je prevencia. Pri každej transakcii je jej podstatou systematické vyhľadávanie rizík a následné prijatie opatrení, ako sa s nimi vysporiadať. Hoci to znie sofistikovane, nejde o nič zložité. Chce to len disciplínu a ochotu obetovať trochu svojho času a úsilia (právnici pri tom radi pomôžu). No práve obetovanie tej trochy času je pre mnohých obrovským problémom. A potom platia vysokú cenu.

Jeden príklad za všetky:

V hypotetickom spore o vrátenie pôžičky potrebuje žalovaný preukázať, že pôžičku vrátil. Ak by mal vrátenie zdokladované (napr. prevodným príkazom z banky), vec by sa dala vybaviť na jednom pojednávaní. Pretože ale pôžičku vracal v hotovosti a nemá o tom doklad, musí na súd predvolať troch svedkov. Očakáva, že ich výsluch si vyžiada jedno pojednávanie navyše. To sa však nepodarí a jedného svedka je potrebné vypočuť dodatočne. Z predpokladaného jedného pojednávania sú teda tri. Ak je časový odstup medzi pojednávaniami 3 mesiace, súdne konanie sa predlžuje o pol roka. Čo je horšie, svedkovia si nemusia rozhodujúce okolnosti vôbec pamätať (svedok niekedy vypovedá úplne inak, ako sa očakáva). Nejde ale len o predĺženie doby neistoty. Treba rátať aj s navýšením nákladov právneho zastúpenia. Ak výška žalovanej pôžičky predstavuje napríklad 5000 EUR, zákonná odmena advokáta za jedno pojednávanie je približne 230 EUR (vrátane DPH). Dve pojednávania navyše tak znamenajú nárast nákladov o 460 EUR. Samozrejme, ak dlžník spor vyhrá, náklady by mala preplatiť protistrana. Ak ale prehrá (nespoľahliví svedkovia), platí nielen svoje náklady, ale aj náklady protistrany. Náklady na právnikov tak v konečnom dôsledku narastú o 920 EUR.

Ako by prevencia vyzerala v tomto prípade?

Ako už bolo spomenuté, namiesto vrátenia peňazí v hotovosti, mala byť pôžička vrátená prevodom. A najlepšie tak, aby zo správy pre prijímateľa jasne vyplývalo, že ide o vrátenie konkrétnej pôžičky. Aj keby dlžník nemal bankový účet, jeho zriadenie a zadanie prevodu mu v žiadnom prípade nezaberie viac ako pár hodín. Keď si predstavíme, že investovaním pár hodín práce bolo možné skrátiť súdne konanie o pol roka, je to na zamyslenie. Preventívne úkony však často trvajú omnoho kratšie. Riadne vypísanie dodacieho listu alebo objednávky je zväčša záležitosťou pár minút. O to viac potom mrzí čas strávený na súde.

Štatistiky ministerstva ohľadom trvania súdnych konaní budeme naďalej sledovať. A ak dôjde k zásadnému zlepšeniu, budeme o tom okamžite informovať. Kým sa tak stane, budeme len neustále opakovať – prevencia, prevencia, prevencia.

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU