• Uvod
  • Novinky
  • Ako uľahčí život podnikateľom zápis v Zozname hospodárskych subjektov?

Ako uľahčí život podnikateľom zápis v Zozname hospodárskych subjektov?

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Zoznam hospodárskych subjektov (ZHS) predstavuje verejne dostupný register, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Tento zoznam nájdete na stránke www.uvo.gov.sk.

Kto hospodársky subjekt je? Hospodárskym subjektom je každá fyzická či právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.

Pre koho je tento zápis určený?

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je pre tých, ktorí sa pravidelne uchádzajú o verejné zákazky alebo ak o tom do budúcnosti uvažujú. Ak patríte medzi nich, zápis do ZHS má pre vás rad výhod.

Zapojenie do verejného obstarávania si vyžaduje množstvo dokladov a veľkú mieru administratívy. Obstarávateľovi významne uľahčuje kontrolu predkladaných ponúk a urýchľuje celý proces súťaženia. O uchádzanie sa vo verejnom obstarávaní musíte okrem iného splniť podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a podmienky, ktoré si určí už konkrétna súťaž. Zápisom do ZHS si účasť vo verejnom obstarávaní môžete značne uľahčiť. Ako?

Zápisom už viac nebudete musieť preukazovať spôsobilosť na uzatváranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní. Vďaka zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov predmetné doklady predložíte iba raz, a to pri samotnom zápise do ZHS. Zápisom v ZHS získate status kvalifikovaného podnikateľa. Rovnako automaticky preukazujete splnenie niektorých zo základných podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Zápis v ZHS je platný 3 roky, a to pre akýkoľvek typ súťaže, od zákaziek s nízkou hodnotou až po tie nadlimitné.

Na záver je však ešte potrebné pripomenúť, že zápis v ZHS nenahrádza povinnosť zápisu podnikateľa v Registri partnerov verejného sektora (RPVS). Informácie o zápise do RPVS nájdete na našej stránke.

V prípade, ak si chcete uľahčiť podnikanie so štátom, avšak zdá sa vám celý proces zápisu komplikovaný, obráťte sa na nás. Radi ho pre vás zabezpečíme.

Značky: , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU