Bola aj vaša exekúcia náhle zastavená?

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Ste dlžníkom (povinným) a máte exekúciu? Alebo ste veriteľom (oprávneným) v prospech ktorého sa vedie exekúcia?

Tak potom prosím zbystrite pozornosť. S príchodom nového roka nadobudol účinnosť nový zákon. Ide o zákon o zastavení niektorých starých exekúcii. Jeho cieľom je odbremeniť súdy a exekútorov a tzv. exekučná amnestia. Čo to však v praxi znamená?

Všetky exekúcie, ktoré začali pred dátumom 01.04.2017 a prebiehali minimálne 5 rokov sa zo zákona zastavujú. Toto zastavenie nepôjde však len tak. Vyžaduje sa ďalej, aby sa v rámci exekúcie nevymohlo od dlžníka aspoň 15 eur, a to za posledných 18 mesiacov. Čiže, ak mám  alebo som dlžník, u ktorého sa začala exekúcia napr. v roku 2014 a exekútor za posledných 18 mesiacov nič nevymohol, táto exekúcia sa zo zákona zastaví.

Nedochádza však k zastaveniu všetkých exekúcií. Zákon pozná aj výnimky. Týmito sú napr. exekúcie vedené na vymoženie výživného, pokút a pod. Tieto exekúcie aj keď prebiehali minimálne 5 rokov a nevymohlo sa ani 1 euro, naďalej trvajú.

Čo je potrebné, aby som sa ako dlžník „zbavil“ takejto starej exekúcie?

Odpoveď je nič. Exekútor, ktorý vedie exekúciu je teraz povinný do 180 dní vydať upovedomenie o zastavení exekúcie. Tým sa nateraz exekúcia končí. Nie je však vylúčené, že v budúcnosti veriteľ opätovne podá návrh na vykonanie exekúcie. Zákon mu v tom totiž nezabraňuje.

Ale čo ak som veriteľom?

Veriteľovi exekútor zašle upovedomenie o zastavení exekúcie. Toto upovedomenie je povinný zaslať v lehote 120 dní. Spolu s upovedomením však veriteľa vyzve, aby uhradil aj trovy exekúcie. Tieto trovy exekúcie sú určené ako paušál v sume 35 eur bez DPH. V prípade, ak by ich veriteľ neuhradil, môže exekútor začať exekúcie pre ich vymoženie voči veriteľovi.

V praxi tak máme zákon, ktorý pomôže nemajetným dlžníkom a zbaví ich exekúcii. Naproti tomu veritelia, ktorí už aj tak neuvidia svoje peniaze, budú nútení hradiť aj trovy exekúcie. Inak zas hrozí exekúcia im. Či je takáto právna úprava spravodlivá alebo nie, necháme na posúdenie každému z vás.

Značky: , , , , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU