Konečný užívateľ výhod – koniec chaosu?

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Koniec minulého roka bol opäť hektický. Jedným z dôvodov bol aj koniec lehoty, v ktorej si firmy mali do obchodného registra zapísať svojich konečných užívateľov výhod. Ako zvyčajne, aj teraz sa mnohí spamätali až päť minút pred dvanástou. Ale o tom teraz písať nechceme. Skôr by sme radi zodpovedali pár otázok, s ktorými sme sa často stretávali.

Pojem konečný užívateľ výhod nie je nový

Prvýkrát sa s ním väčšina podnikov stretla ešte v roku 2017. Vtedy sa tí, ktorí podnikali so štátom, hromadne zapisovali do tzv. Registra partnerov verejného sektora (RPVS). Preto boli mnohí prekvapení, že sa o zápise konečných užívateľov výhod začalo hovoriť opäť.  Tentokrát ale v súvislosti s obchodným registrom. Firmy boli totiž zmätené. Ide o nejakého iného konečného užívateľa? Má to nejaký súvis s registrom partnerov verejného sektora? Kto sa vlastne má zapisovať? A prečo sa zapisuje znova?

Hneď na úvod treba povedať, že definícia konečného užívateľa  výhod, ktorý sa zapisuje do RPVS a obchodného registra, je rovnaká.

Konečný užívateľ výhod sa však zapisuje do dvoch registrov

Ide o už spomínaný obchodný register a spomínaný register partnerov verejného sektora. Ohľadne zapisovania do nich platia tieto pravidlá:

  • Do RPVS sa povinne musia zapísať koneční užívatelia u podnikateľov, ktorí obchodujú s verejným sektorom a spĺňajú určité podmienky (zvyčajne ide o objem prijatých platieb).
  • Ak je konečný užívateľ zapísaný v RPVS, nie je potrebné ho zapisovať do obchodného registra.
  • Podnikatelia, ktorých koneční užívatelia výhod nie sú zapísaní v RPVS, si ich musia zapísať do obchodného registra.
  • Teda platí, že každá firma musí mať svojho konečného užívateľa zapísaného vždy najmenej v jednom registri.
  • Pri založení novej spoločnosti sa už konečný užívateľ výhod zapisuje spolu so spoločnosťou do obchodného registra. Túto povinnosť zákonodarca vyžaduje od 01.11.2018.

Zápis konečného užívateľa do obchodného registra zvládne každý, kto má skúsenosti s elektronickými podaniami a podpisovaním zaručeným elektronickým podpisom. Správnosť zápisu v zásade nik nekontroluje. Inak je to ale pri RPVS. Tam zápis namiesto podnikateľa vykonávajú tzv. oprávnené osoby (napr. advokáti) a títo spolu s podnikateľom zodpovedajú za jeho správnosť. Je to tak kvôli tomu, aby verejnosť poznala konkrétne osoby, ktoré majú prospech z obchodovania s verejným sektorom.

Údaje zapísané v obchodnom registri o konečnom užívateľovi výhod musia byť aktuálne

Ide napríklad o zmenu trvalého pobytu konečného užívateľa výhod. V prípade, ak by údaje o konečnom užívateľovi výhod neboli aktualizované, môže registrový súd uložiť spoločnosti, prípadne štatutárovi pokutu do výšky 3 310 eur.

A na záver jedna praktická informácia pre tých, ktorým sme na konci roka 2019 zapisovali do obchodného registra ich konečných užívateľov výhod. Ak ste ešte nedostali informáciu o zápise, nerobte si starosti. Podstatné nebolo byť do konca roka zapísaný, ale podať návrh. Súdy majú teraz až do 30.06.2020 čas na vykonanie zápisu. Takže pokojne čakajte. My všetky naše návrhy sledujeme. A okamžite ako budú vybavené, Vám dáme vedieť.

Značky: , , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU