• Uvod
  • Novinky
  • Čo je to zverenecký fond – trust? A koho by mal zaujímať?

Čo je to zverenecký fond – trust? A koho by mal zaujímať?

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Ochranou majetku sa ľudia zaoberajú od nepamäti. Historicky prvým a najjednoduchším spôsobom bola zrejme hrubá sila. Sofistikovanejšie metódy pribudli neskôr. Jednou z nich je aj právo. Ochrana by sa pritom nemala týkať len vonkajších hrozieb, ale aj rizík prichádzajúcich zvnútra rodiny.

Len na ilustráciu jeden zaujímavý príklad zo starého Ríma. Ten, kto rozhadzoval rodinný majetok, mohol byť vyhlásený za márnotratníka. Teda akoby strácal svojprávnosť a nemohol ďalej nakladať so svojím majetkom. V pozmenenej podobe sa porovnateľné pravidlá dostali aj do slovenského práva. Do nášho práva by sa však mal dostať aj ďalší cudzokrajný vynález. Tentokrát nie rímsky, ale anglosaský. Takzvaný trust alebo aj zverenecký fond. Ministerstvo spravodlivosti už nejaký čas pripravuje zákon, ktorý by mal túto novinku zaviesť.

Podstata trustu spočíva v tom, že jeho zriaďovateľ vyčlení časť zo svojho majetku a určí osobu, ktorej tento majetok bude slúžiť. Súčasne sa určia aj pravidlá správy takéhoto majetku. Majetok v truste je oddelený od ostatného majetku zriaďovateľa trustu a nemožno ho postihnúť exekúciou. A nemôžu ho premrhať ani tí, v prospech ktorých je trust zriadený.

V krajinách, kde trusty fungujú, sú práve z týchto dôvodov veľmi populárne. Umožňujú totiž zachovať rodinný majetok bez ohľadu na to, ktorý z jej členov majetkom práve disponuje. Podrobnosti slovenskej právnej úpravy síce nepoznáme, ale predpokladáme, že sa bude podobať tej českej. V ČR totiž už trusty niekoľko rokov fungujú. A úspešne. O novinkách v tejto oblasti vás budeme pravidelne informovať.

* Právne rady zadarmo? Áno, v našom newslettri! Prihláste sa na jeho odber na stránke vyššie a dostávajte od nás pravidelne praktické a užitočné rady a tipy.

Značky: ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU