• Uvod
  • Novinky
  • Kapitálový fond z príspevkov – oplatí sa ho mať?

Kapitálový fond z príspevkov – oplatí sa ho mať?

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Od 1. Januára 2018 majú spoločnosti možnosť zriaďovať tzv. kapitálový fond z príspevkov. Pretože nie každému je jasné, aký je jeho zmysel, pripravili sme toto vysvetlenie.

Do roku 2018 bolo bežné, že ak sa firma dostala do ťažkostí, vložili do nej spoločníci svoje peniaze. S tým, že keď sa situácia zlepší, peniaze si vezmú. Často sa to robilo formou tzv. vkladov mimo základného imania. Tieto sa v súvahe vykazovali ako vlastné zdroje na účte 413, tzv. ostatné kapitálové fondy (t.j. nie ako záväzky). Firma si teda pomohla a vznikal aj dojem, že má menej dlhov. A pretože sa uvedené vklady neúčtovali ako pôžička, mal podnikateľ pokoj aj od svojich účtovníkov. Tí totiž takmer pri každej pôžičke trvajú na účtovaní úrokov, čo je niekedy komplikácia.

Avšak bolo tu skryté riziko. V prvom rade tu je problém účtovný. Vklady mimo základného imania boli často v rozpore so zásadou pravdivosti účtovníctva. Ak totiž spoločník predpokladal, že si vklad vezme späť, mal byť vklad účtovaný ako pôžička. Aby tí, ktorí budú jeho účtovnú závierku študovať, videli, že časť svojich zdrojov bude musieť firma vrátiť. A teda, že jej situácia nie je až taká dobrá. Bol tu ale aj problém právny. Na kapitálových fondoch mal byť totiž, podľa predpisov platných pred rokom 2018, účtovaný majetok nadobudnutý bezodplatne. A bezodplatné nadobudnutie sa rečou práva nazýva dar. Akonáhle však spoločník svojej firme raz niečo daruje, nesmie si to len tak vziať. Vystavuje sa totiž riziku. A to nielen zo strany veriteľov (odporovateľné právne úkony a pod.), ale aj úradov (vyhýbanie sa daňovým/odvodovým povinnostiam).

Z týchto dôvodov sa nám prax tvorby a rozpúšťania kapitálových fondov formou vkladov mimo základného imania príliš nepáčila. A nikomu sme ju neodporúčali.
To sa ale zavedením kapitálového fondu z príspevkov zmenilo. Už nie je problém, aby spoločník vložil do firmy dočasne svoje peniaze. Môže to urobiť bez toho, aby musel počítať úroky alebo sa obávať, či si môže svoj vklad vziať späť. S tvorbou a rozpúšťaním kapitálového fondu z príspevkov je síce spojená určitá administratíva (o jeho zriadení a rozpustení musí napr. rozhodnúť valné zhromaždenie, vyplatenie spoločníkov sa oznamuje v obch. vestníku a pod.), no aj tak ide podľa nás jednoznačne o zlepšenie. Konečne sú pre daný problém stanovené jasné pravidlá a odpadá doterajšia neistota. Samozrejme, aj teraz sú prípady, kedy je vrátenie vkladu problém (napr. kríza spoločnosti). Úplne ideálnu právnu úpravu, ale zrejme nikdy mať nebudeme.

A čo treba na zriadenie kapitálového fondu z príspevkov urobiť? Stačí len úprava spoločenskej zmluvy a rozhodnutie valného zhromaždenia o jeho vytvorení. Ak ste preto toho názoru, že by sa Vám takýto fond hodil a potrebujete poradiť, kedykoľvek sa na nás obráťte. Radi Vám pomôžeme.

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU