• Uvod
  • Novinky
  • Novela zákona o nelegálnej práci. Ako sa vyhnúť problémom?

Novela zákona o nelegálnej práci. Ako sa vyhnúť problémom?

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Dňa 18. júna nadobudla účinnosť novela zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Radi by sme Vás preto upozornili na jednu závažnú zmenu, ktorú novela prináša.

Čo hrozí?

Nové znenie zákona podnikateľom (ako objednávateľom) zakazuje prijať prácu alebo službu od dodávateľa, ktorý na ňu využíva nelegálne zamestnávané osoby. A ak objednávateľ takúto prácu alebo službu prijme, platí vysoké pokuty. Minimálne 2000 EUR za jeden zistený prípad. Aby mohli objednávatelia nelegálnemu zamestnávaniu u svojich dodávateľov predísť, sú oprávnení od nich žiadať podrobné údaje o ich zamestnancoch. Takže prípadné nelegálne zamestnávanie by malo byť včas odhalené. To ale platí len teoreticky.

Zákonná ochrana je nedostatočná.

Domnievame sa, že možnosti, ktoré majú objednávatelia k dispozícii pri ochrane pred nelegálnym zamestnávaním u ich dodávateľov, sú nedostatočné. Hoci od dodávateľov smú žiadať údaje ich zamestnancov, pred pokutou vyvolanou napr. tým, že im dodávatelia poskytli nepravdivé údaje, ich nič neochráni. Príslušné kontrolné orgány si totiž budú všímať len to, či k nelegálnej práci došlo alebo nie. To, či sa objednávateľ dodávateľa pýtal na jeho zamestnancov, ich zaujímať nebude. Riziko pokút je najvyššie v odvetviach so súčasným častým výskytom nelegálnej práce a slabej vymožiteľnosti práva. Napríklad v stavebníctve.

Je možné sa nejako brániť?

100% ochrana neexistuje. Aspoň čiastočné zmiernenie rizika môže priniesť vhodná úprava dodávateľských zmlúv. Jej podstatou by malo byť zavedenie zodpovednosti dodávateľov za škody, ktoré objednávatelia utrpia uložením pokút za nelegálne zamestnávanie. Okrem prenesenia zodpovednosti na dodávateľa by mala mať takáto úprava zmlúv aj určitý psychologický efekt. Dodávateľa totiž na príslušnú problematiku upozorní už v momente dojednávania zmluvy a zníži jeho ochotu riskovať na úkor objednávateľa.

Ako Vám môžeme pomôcť my?

Ak aj Vy využívate služby dodávateľov a domnievate sa, že riziko, o ktorom píšeme, sa Vás týka, radi Vám pomôžeme. Zrevidujeme a upravíme Vami používané zmluvy tak, aby sme uvedené riziko eliminovali. Budeme radi, ak sa na nás v tejto veci kedykoľvek obrátite.

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU