Pôžička svojej firme? Pozor!

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Je bežné, že podnikatelia svojim firmám v zlých časoch požičajú peniaze. Keď sa neskôr situácia zlepší, vezmú si ich späť. Od 1. januára 2016 je však pri takomto postupe potrebná opatrnosť. A to predovšetkým vtedy, keď je spoločnosť v kríze.

Čo je kríza?

Pojem kríza je novinkou. Spoločnosť je v kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Úpadok definuje konkurzné právo. Ide buď o i) platobnú neschopnosť alebo ii) predĺženie (dlhy prevyšujú majetok). Úpadok hrozí, ak je pomer vlastného imania a záväzkov spoločnosti horší ako určená hranica. Táto sa z roka na rok sprísňuje. V roku 2016 je to 4 ku 100. V roku 2018 to bude až 8 ku 100.

Hoci stav každej firmy najlepšie zhodnotí odborník, úplne základnú previerku zvládne každý. Platobne neschopný je ten, kto nedokáže 30 dní po lehote splatnosti plniť najmenej dva peňažné záväzky. K tomu niet čo dodať. Na zistenie pomeru záväzkov a vlastného imania zas stačí porovnať dva riadky súvahy:

– riadok č.101 záväzky a
– riadok č. 80 vlastné imanie (to, čo spoločnosti ostane, keď uhradí všetky svoje záväzky).

Ak je pomer vlastného imania a záväzkov nepriaznivý (viď vyššie), okolnosti nasvedčujú kríze. Len základná previerka, samozrejme, nestačí. Stav účtovníctva je treba dôsledne preveriť s odborníkmi. Ak však aj oni potvrdia podozrenie na krízu, je treba spozornieť.

Čo kríza pre podnikateľa znamená?

Opäť veľmi zjednodušene. Ak podnikateľ svojej spoločnosti v kríze požičia peniaze, nesmie si ich vziať späť. Inak osobne zodpovedá veriteľom za záväzky, ktoré si voči nim spoločnosť nesplní. Čo je horšie, zákaz sa nevzťahuje len na spoločníkov a štatutárov spoločností. Zákaz vrátenia pôžičiek a ručenie postihuje široký okruh osôb so spoločnosťou rôzne prepojených. Takéto pôžičky sú totiž postavené na roveň vkladom vloženými natrvalo bez možnosti vrátenia. Práve preto musia byť podnikatelia pri pôžičkám svojim firmám v kríze opatrní. Ich vrátením totiž riskujú, že sa veritelia spoločností obrátia na nich.

Pretože zavedenie inštitútu krízy je stále novinkou, nie je s jeho uplatňovaním mnoho skúseností. Niekomu sa preto možno problematické pôžičky „prepečú“. Dá sa však očakávať, že veritelia sa nový zákon naučia postupne využívať. Tak, ako sa dlžníci naučili využívať reštrukturalizáciu. Takže situáciu netreba brať na ľahkú váhu.

Ako môže podnikateľ svojej spoločnosti v kríze bez rizika požičať?

Určité možnosti tu sú. Ani jedna ale nie je dokonalá. A to najmä preto, lebo vždy pôjde o zastieranie skutočnej podstaty úkonu. Do úvahy prichádzajú napríklad takéto postupy:

– pôžičky sa poskytnú prostredníctvom od spoločnosti naoko nezávislých osôb, oficiálne nekonajúcich na účet majiteľov (konateľov, blízkych osôb…),
– umelými operáciami sa spoločnosť dostane účtovne von z krízy, napr. nadcenenými vkladmi účtovanými na účet č. 413 (tzv. ostatné kapitálové fondy) alebo
– pôžičky sa poskytnú naoko krátkodobo.

Je jasné, že podnikatelia budú chcieť svojim firmám pomáhať aj napriek novému zákonu. Takže pôžičky sa budú poskytovať naďalej. Akurát v spomínaných zastretých formách a ich kombináciách. Ako sa s tým vyporiadajú veritelia a súdy, ukáže až čas.

Tento článok slúži len na základnú orientáciu v problematike a obsahuje mnohé zjednodušenia. Nie je preto ani podrobným návodom na riešenie konkrétnych situácií. Každý úkon majúci akýkoľvek súvis s preberanou problematikou je potrebné skonzultovať s ekonomickým alebo právnym poradcom.

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU