• Uvod
  • Podnikatelia
  • Vyporiadanie spoluvlastníctva a Slovenský pozemkový fond – nové pravidlá uľahčia spoluvlastníkom život.

Vyporiadanie spoluvlastníctva a Slovenský pozemkový fond – nové pravidlá uľahčia spoluvlastníkom život.

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


V našich blogoch sme sa už venovali možnostiam nadobudnutia pozemkov od Slovenského pozemkového fondu. Nie je jednoduché, no ani nemožné. Dôvody, kedy možno nadobudnúť pozemok nezisteného vlastníka od Slovenského pozemkového fondu sú síce dané zákonom (zákon č 180/1995 Z.z.), no v praxi panovalo ohľadom postupu SPF dosť nejasností.
To sa má teraz zmeniť a postupy SPF majú byť po novom transparentnejšie. Prinajmenšom voči osobám, ktoré vlastnia pozemky v podielovom spoluvlastníctve s neznámymi vlastníkmi, ktorých zastupuje fond.

V podielovom spoluvlastníctve nikoho nemožno držať proti jeho vôli. Preto zákon umožňuje podielové spoluvlastníctvo zrušiť a vyporiadať. A to buď dohodou spoluvlastníkov alebo súdom. Hoci je dohoda najrýchlejšia a najlacnejšia, vo vzťahu k SPF bolo jej uzavretie takmer vždy nemožné. A tak pre spoluvlastníkov, ktorí chceli SPF zo svojich pozemkov vyplatiť, ostával len súd. Práve teraz však SPF prvýkrát zadefinoval jasné pravidlá, kedy pri vyporiadaní spoluvlastníctva pristúpi k dohode.

Po novom uzavrie SPF dohodu o vyporiadaní vtedy, ak je pozemok je v podielovom spoluvlastníctve nezisteného vlastníka resp. nezistených vlastníkov, a výmera pripadajúca na ich podiel nie je väčšia ako 500 m2. Zároveň podiel žiadateľa o dohodu je minimálne 50%. Okrem vyššie uvedeného nemôže byť na liste vlastníctva evidovaný iný známy podielový vlastník. A ak nie sú tieto kritériá splnené, nič nie je stratené. Ešte stále bude možné podať žalobu a o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva žiadať príslušný súd.

Zavedenie jasných pravidiel je nepochybne dobrá správa. Avšak len s odstupom času budeme vedieť posúdiť, či predmetné opatrenia zvýšia rýchlosť pri vybavovaní žiadostí. Samotný Slovenský pozemkový fond totiž nie je limitovaný žiadnymi zákonnými lehotami. Takže na to, aby došlo k skutočnému zlepšeniu, bude okrem jasných pravidiel potrebná aj príslušná úprava vnútorných procesov vnútri fondu. Veríme, že k tomu naozaj dôjde.

* Právne rady zadarmo? Áno, v našom newslettri! Prihláste sa na jeho odber na stránke vyššie a dostávajte od nás pravidelne praktické a užitočné rady a tipy.

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU