• Uvod
  • Novinky
  • Zmenka – ako sa brániť a neprichádzať o peniaze

Zmenka – ako sa brániť a neprichádzať o peniaze

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


V nefungujúcom systéme platia nekonvenčné zbrane.

Zlá vymožiteľnosť práva na slovenských súdoch je fakt. Veritelia, ktorí uplatňujú svoje peňažné pohľadávky o tom vedia svoje. Pomalé súdne konania, obštrukcie a často nepredvídateľný výsledok. Zmena v systéme je, zdá sa, v nedohľadne. Ostáva posledná možnosť. Spôsob boja treba prispôsobiť nefunkčnému systému. Samozrejme v súlade so zákonom. Jedným z takýchto nástrojov môže byť zmenka.

Ako môže pomôcť zmenka?

V každom odvetví platia iné móresy. V nasledujúcom príklade sme vybrali oblasť stavebníctva. Nie náhodou. V stavebníctve sa pohybuje mnoho subjektov, ktorí do tejto oblasti vnášajú prvky divokého západu. Často sa stretávame s jednoduchým scenárom. Podnikateľ si založí spoločnosť XSTAV, s. r. o., zoberie zákazku a na jej vybavenie si objedná subdodávateľov.

Podnikateľ však zákazku buď zle ocení, zle ju riadi alebo do nej ide od počiatku s nečestným úmyslom. Na konci jednoducho „nevychádza“ s peniazmi. Pri rozhodovaní o tom komu ostane čierny Peter padne voľba na subdodávateľov. XSTAV, s. r. o. teda zinkasuje platby za dielo od svojho objednávateľa, ale svojim dodávateľom už neplatí. Najprv sľubuje, že zaplatí neskôr. Pomerne dlho dokáže subdodávateľov odbíjať s tým, že treba počkať. Po dlhšom čase prasknú subdodávateľom nervy a začnú sa súdy. Za XSTAV, s. r. o. na pojednávania nik nechodí a súdne konanie sa naťahuje. Alebo XSTAV, s. r. o. pred súdom namieta vady diela od výmyslu sveta. Potom namieta absenciu preberacieho protokolu, ktorý on sám bezdôvodne odmietal podpísať. A tak ďalej. Skončiť to môže aj tak, že spoločnosť XSTAV, s. r. o. bude prevedená na bieleho koňa.
Zmenka sa dá použiť práve v momentoch, kedy spoločnosť XSTAV, s. r. o. ešte deklaruje, že platiť síce chce, no nemôže, lebo nemá. Zmenka, okrem iného, plní aj platobnú funkciu. To znamená, že zmenkou sa po dohode zmluvných strán môže zaplatiť napr. cena diela. Ak Vám teda podnikateľ zo spoločnosti XSTAV, s. r. o. povie, že platiť chce, no nemá, vy mu môžete povedať, že namiesto peňazí zoberiete zmenku. Ak bude súhlasiť, do toho. Ak nie, vysiela vám jasný signál o tom, že mu pravdepodobne ide len o čas, počas ktorého z firmy „vytiahne“ čo sa dá. Prípadne sa jej zbaví. Na dôvažok treba uviesť, že zaplatením zmenkou hlavný záväzok zo zmluvy nezanikne a jeho splnenia sa môžete domáhať, ak neuspejete so zmenkou.

Čo sa však zmení potom, ak dôjde k úhrade faktúry zmenkou? V prvom rade dôjde k zaplateniu faktúry. Vzniká úplne nový záväzok, ktorý označujeme ako zmenkový. Namiesto peňazí drží veriteľ v ruke zmenku. Je pravdou, že veriteľ reálne peniaze stále nemá. Zmenka však dostáva veriteľa do neporovnateľne výhodnejšej situácie, oproti bežnej pohľadávke z obchodného styku. Pri dobre nastavenej zmenke by malo prebehnúť súdne konanie rýchlejšie a dlžník má výrazne obmedzené možnosti obrany. Jednoducho, šance veriteľa by sa mali výrazne zvýšiť. Ako bonus prichádza do úvahy osobné zmenkové ručenie konateľa alebo spoločníka spoločnosti XSTAV, s. r. o., ktoré sa vykoná prostým podpisom ručiteľa na zmenke.

Čo ak zmenka nie je to pravé riešenie?

Popísané použitie zmenky je samozrejme možné len v určitých prípadoch. Môže však veriteľovi zachrániť krk. Treba si len zapamätať, že takéto riešenie existuje a vo vhodnej chvíli zvážiť, či by nebolo vhodné ho aplikovať. Každá situácia vymáhania pohľadávky je však jedinečná a poskytuje priestor na iné, nie celkom bežné, postupy. Tým sa budeme venovať nabudúce.

Ak si myslíte, že tento článok môže byť užitočný pre vašich známych, odporučte im ho. Prípadne nám napíšte vaše otázky a postrehy.

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU