• Uvod
  • Novinky
  • Zmeny v organizácii miestnej štátnej správy platné od 01.10.2013

Zmeny v organizácii miestnej štátnej správy platné od 01.10.2013

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Zákon od 01.10.2013 ruší:

a) obvodné úrady životného prostredia,
b) obvodné pozemkové úrady,
c) obvodné lesné úrady,
d) obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
e) správy katastra,

Vznikli okresné úrady so sídlami v 72 okresoch v súlade s územným a správnym usporiadaním Slovenskej republiky (s výnimkou miest Bratislava a mesto Košice, kde bude iba jeden okresný úrad). Zmeny zavádza reforma verejnej správy, tzv. ESO.

Podľa novej právnej úpravy je okresný úrad miestnym orgánom štátnej správy a má charakter preddavkovej organizácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Štátnu správu vykonávajú jednotlivé odbory okresného úradu alebo organizačný útvar odboru, určený podľa ustanovení zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vnútornú organizáciu okresného úradu upraví ministerstvo smernicou, po dohode s ústredným orgánom štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí výkon štátnej správy uskutočňovaný odborom okresného úradu.

Okresnému úradu bola podľa novej právnej úpravy priznaná spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania, a samostatne konať pred súdom v rozsahu svojej pôsobnosti.

Medzi vysokých štátnych úradníkov pribudne od októbra 72 nových prednostov okresných úradov, ktorých bude vymenúvať vláda na návrh ministra vnútra. Ten už vlani pri vymenúvaní prednostov obvodných úradov povedal, že ide o politické nominácie. V rámci novej právnej úpravy bude zriadený nový okresný úrad a to v meste Tvrdošín. Ide o jeden zo štyroch novozriadených okresných úradov v Žilinskom kraji.

Bývalý šéf Úradu pre štátnu službu Ľubomír Plai upozorňuje, že takto sa neodstráni hlavná príčina neefektívnosti verejnej správy, ktorou je politizácia a chýbajúce pravidlá správania sa úradníkov a kontrola týchto pravidiel. „Kým budú úradníci pod straníckym tlakom a bude im za nerešpektovanie straníckych príkazov hroziť vyhodenie z práce, nič nebude fungovať tak, ako má,“ podotkol Plai.

V rámci tejto zmeny je totižto proklamovaná snaha o to, aby bolo možné na jednom mieste vybaviť od stavebného povolenia, živnostenského oprávnenia či dokladov o vlastníctve nehnuteľností, až po poľovný lístok, všetky doklady.

Dušan Sloboda z Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika upozorňuje, že okresné úrady tu už pred desiatimi rokmi boli. Zrušila ich v roku 2004 druhá Dzurindova vláda, ktorá ich označila za neefektívne pri riadení verejnej správy. Nahradili ich obvodné úrady. Sloboda si myslí, že dostupnosť úradov by sa po tejto zmene nemala zhoršiť, keďže pôjde o podobný model, aký na Slovensku už fungoval na konci deväťdesiatych rokov a začiatku milénia.

Značky: ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU