Podnikáte? Ak áno, ako riešite ochranu svojho majetku?

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Trhovú ekonomiku máme už takmer 30 rokov. Od roku 1989 smie každý slobodne podnikať a nadobúdať majetok. Zmeny však so sebou priniesli aj niečo, čo socializmus nepoznal – riziko. Šanca prísť o všetko je v trhovej ekonomike veľmi reálna. Osobitne to platí pre Slovensko. A to nielen kvôli nízkej vymožiteľnosti práva, ale aj preto, že naše právo ešte stále nechráni majetok tak, ako to robí právo vyspelých štátov. Problematických vecí je v slovenskom práve mnoho. No takmer nič nezasahuje tak veľkú časť slovenskej populácie, ako úprava majetkových vzťahov medzi manželmi.

Vedeli ste napríklad, že paragrafy upravujúce majetok manželov, sú staré takmer 55 rokov? S minimálnymi zmenami sú tu už od roku 1964. Takže nezodpovedajú požiadavkám doby a sú zdrojom pomerne závažných rizík.

Aké sú to riziká? Ako sa dajú manažovať?

Pred vysvetlením rizík treba najprv vysvetliť podstatu manželských majetkových vzťahov. Podľa zákona je majetok manželov v takzvanom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM). Vlastníkom majetku v BSM je každý z manželov. Bez toho, aby jeho vlastnícke právo bolo vymedzené podielom alebo inak. S výnimkou dedenia, darovania a pár špecialít patrí do BSM automaticky všetko, čo nadobudol jeden z manželov počas trvania manželstva. Takže ak je jeden z manželov úspešný v podnikaní alebo má iný zdroj vysokých príjmov, takto získaný majetok je od začiatku spoločný a jeho vlastníkom je automaticky aj druhý manžel.

Potiaľto je všetko v poriadku. Riziká však predstavujú dlhy. Ak jeden z manželov urobí dlh, je možné na účely jeho úhrady postihnúť BSM. A to je problém. Kvôli smole jedného z manželov totiž môže byť stratený celý rodinný majetok. Niekto si možno povie, že sa ho tento problém netýka, pretože nikto z rodiny nepodniká. To nie je pravda. Je mnoho prípadov, kedy spotrebné úvery jedného z manželov (často držané v tajnosti) stiahli ku dnu celú rodinu. Bezpečne sa nemôžu cítiť ani tí, ktorí podnikajú prostredníctvom obchodných spoločností. Najnovšie zmeny zákonov totiž zostrujú osobnú zodpovednosť konateľov tak, že výraz „s ručením obmedzeným“ je skôr už na okrasu. A časy, kedy sa dalo zadĺženej firmy ľahko zbaviť, sú nenávratne preč. Navyše, dnes už takmer niet firmy, ktorá by nemala nejakú formu bankového úveru (kontokorent, investičný…). Žiadny takýto úver sa však nedá získať bez osobného ručenia alebo zmenky garantovanej konateľmi alebo spoločníkmi.

Takže je namieste otázka, či sa dá rizikám BSM čeliť. Áno dá. Napriek svojim mnohým nedostatkom umožňuje slovenské právo BSM súdne zrušiť alebo dohodou zúžiť. Zrušenie alebo zúženie rozsahu BSM umožňuje vyčleniť zo spoločného majetku časť, ktorá nebude ohrozená dlhmi, ktorá v prípade problémov jedného z manželov ostane nedotknutá. V oboch prípadoch môže ísť o pomerne jednoduchú operáciu. A čím skôr sa urobí, tým lepšie (najlepšie už u mladomanželov). No jej benefity sú nevyčísliteľné. Budúce finančné ťažkosti sa so zrušeným alebo zúženým BSM riešia nepomerne ľahšie. O to viac zaráža, že len relatívne málo ľudí sa problematikou BSM zaoberá. Dôvody, prečo je tomu tak, nám nie sú známe. Buď riziko podstupujú vedome, alebo ide len o sladkú nevedomosť.

Samozrejme, problematika BSM a ochrany majetku vo všeobecnosti je rozsiahlejšia. A nedá sa komplexne riešiť v jednom krátkom blogu. Ak však tento blog ukončil Vašu sladkú nevedomosť a máte vážny záujem zabezpečiť svoj majetok, budeme radi ak sa na nás obrátite. Vieme pre Vás pripraviť vhodné riešenia, a to nielen vo vzťahu k majetku v BSM.

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU