Ťažký život konateľa

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Tento článok je súčasťou malej série blogov venovanej bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov, alebo aj BSM.  V základných črtách sme už podstatu BSM načrtli. Teraz sa pozrieme bližšie na to, čo znamená BSM pre konateľa s.r.o.. Hlavne z hľadiska rizík, ktoré spoločnému majetku manželov z konateľstva jedného z nich vyplývajú.

Pre s.r.o. je typické, že jej spoločníci (až na málo výnimiek) neručia za dlhy spoločnosti. Spoločník však nie je konateľ. A to, čo platí pre spoločníka, nemusí platiť pre konateľa. A skutočne.

V poslednej dobe sme boli svedkami masívneho zbavovania sa zadlžených firiem. Či už „prepisom“ celej firmy na tzv. bieleho koňa alebo zlúčením s inou firmou (zväčša tiež ovládanou bielym koňom). Pre tých, čo výraz „biely kôň“ nepoznajú uvádzame, že ide o niekoho, kto od vlastníka zadĺženej firmy firmu preberie a stane sa jej spoločníkom a konateľom. Všetko sa deje len formálne. Preberajúci totiž nemá vôbec záujem s firmou podnikať. Spolu s prevzatím firmy sa zväčša stratí aj jej účtovníctvo. Nový vlastník býva nedostihnuteľný. Pôvodný vlastník tak mohol začať s čistou hlavou odznova. Hoci o súlade tejto praxe s dobrými mravmi bolo možné pohybovať, právny poriadok ju trestnoprávne výslovne nepostihoval.

Štát túto situáciu dlho neriešil, no nakoniec zareagoval. Do trestného zákona pribudli paragrafy, podľa ktorých je prepis firmy na bieleho koňa trestným činom. Podstatne sa sťažilo aj zlúčenie firiem – bez pečiatky audítora, ktorý ručí svojim živobytím, to totiž nie je možné.

Hoci je ešte stále možné nájsť ponuky na prevzatie alebo zlúčenie zadĺžených firiem, je otázne, či v súčasnosti ide o rozumnú voľbu. Po zmene predpisov sa totiž okruh osôb ochotných ponúkať takéto služby dosť zúžil. Ostali len tí, ktorým nerobí problém pohybovať sa za hranicou trestného práva. Samozrejme, aj dnes každý sľubuje, že celý proces prebehne bez problémov a rizika. Dôveryhodnosť takýchto ubezpečení nech si ale každý posúdi sám.

Čo teda možnosť ľahkého zbavenia sa firmy znamená pre jej konateľa? Jediný legálny spôsob ukončenia činnosti zadlženej firmy je totiž jej konkurz. Návrh na konkurz je navyše konateľ povinný podať najneskôr do 30 dní, od kedy sa o zlej situácii dozvie. No a keď túto lehotu zmešká, prichádza zodpovednosť:

  • Povinnosť zaplatiť do konkurznej podstaty z vlastného vrecka pokutu 12 500 eur
  • Povinnosť zaplatiť veriteľom firmy z vlastného vrecka to, čo sa im neušlo z rozdeľovanej konkurznej podstaty.

Za celú našu prax sme pritom ešte nevideli konateľa, ktorý by bol podal návrh na konkurz včas. Takmer každý konateľ má teda nad hlavou Damoklov meč, ktorý ho môže každú chvíľu zoťať. U konateľa zadlženej firmy, ktorý nemá vyriešené svoje BSM, stačí malé zaváhanie a veritelia firmy sa môžu tešiť na rozdeľovanie spoločného majetku manželov. Takže pozor na to.

Konatelia s.r.o. však podstupujú aj ďalšie majetkové riziko. Už sme o ňom písali v skorších článkoch a preto sa nebudeme príliš rozpisovať. Takmer každá obchodná spoločnosť dnes financuje svoju činnosť nejakou formou úveru. Bez ohľadu na formu je pritom takmer každý takýto úver zabezpečený osobne konateľom. Či už formou zmenky, alebo zmenkového alebo „obyčajného ručenia“. A na to, aby konateľ mohol kvôli takémuto ručeniu prísť o majetok, netreba ani konkurz. Na záver teda len toľko: každý konateľ, ktorý chce aspoň trochu manažovať svoje riziká, by sa mal postarať o svoje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ak raz prídu zlé časy, ušetrí si tak mnoho času a peňazí.

Ak máte záujem o bližšie informácie o uvedenej problematike, kedykoľvek sa na nás obráťte.
Radi Vám pomôžeme a navrhneme pre Vás riešenia zodpovedajúce Vašim potrebám.

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU