• Uvod
  • Novinky
  • Návrh novely zákona o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR

Návrh novely zákona o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Novela upravuje vznik registra fyzických osôb, centrálnej ohlasovne pobytu a pravidlá, pri prihlasovaní a odhlasovaní pobytu fyzických osôb v SR. Register fyzických osôb a centrálna ohlasovňa budú vedené v elektronickej forme.

Register obyvateľov bude poskytovať osobné údaje o občanoch s pobytom na území SR alebo mimo neho, register bude tiež obsahovať informácie o iných obyvateľoch Slovenskej republiky. Register obyvateľov bude slúžiť ako jednotný zdroj dát pre orgány verejnej správy, čo zjednoduší overovanie pravosti údajov. Cieľom zmeny je zefektívnenie a zrýchlenie činnosti orgánov verejnej správy a vytvorenie základu pre elektronizáciu služieb slovenskej verejnej správy.

Konkrétne bude Register obsahovať údaje o občanoch SR s trvalým pobytom na území SR alebo v cudzine, cudzincoch registrovaných na pobyt, azylantoch a o cudzincoch bez pobytu na území SR, evidovaných podľa osobitného zákona. Každá osoba v databáze bude mať vytvorený vlastný súbor údajov, ktorý bude obsahovať dáta o narodení, trvalom pobyte, osobnom stave atď. Ostatné databázy verejnej správy SR budú na Register napojené a budú ho využívať ako zdroj informácií.

Pripravovaná úprava zavedie do praxe aj novú elektronickú službu označenú ako Centrálna ohlasovňa. Centrálna ohlasovňa bude slúžiť na jednoduchú registráciu zmeny pobytu fyzickej osoby, elektronickou formou s použitím zaručeného elektronického podpisu.

Účinnosť novelizovaného zákona sa predpokladá na 01.07.2013. Ustanovenia ohľadom Centrálnej ohlasovne a Registra fyzických osôb budú účinné od 01.01.2014.

Značky: ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU