Identifikácia konečného užívateľa výhod

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Vykonanie identifikácie konečného užívateľa výhod

Ak ste Vy, alebo Vaša spoločnosť zapísaná v registri partnerov verejného sektora (RPVS), zbystrite pozornosť! V tomto článku sa venujeme nutnosti vykonania identifikácie konečného užívateľa výhod.

Kedy je potrebné opätovnú identifikáciu vykonať?

Zákon o RPVS predpokladá konkrétne situácie, kedy je potrebné opätovnú identifikáciu vykonať. Teda akúsi aktualizáciu údajov o konečnom užívateľovi výhod. Väčšinu z nich pre Vás „strážime“ my, ako Vaša oprávnená osoba. V dvoch prípadoch však musíte na vykonanie opätovnej identifikácie myslieť Vy, ako partner verejného sektora. Konkrétne ide o nasledovné prípady:

  1. v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,
  2. v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy.

To znamená, že v prípade, ak plánujete uzavrieť/zmeniť zmluvu, prípadne prijať platbu nad 1 000 000 eur za 30 dní, je potrebné vykonať opätovnú identifikáciu.

Drvivá väčšina spoločností vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod naposledy ku 31.12.2018. Vo vyššie uvedených dôvodoch sa uvádza, že identifikáciu je potrebné vykonať nie skôr ako 5 dní pred určitým okamihom. Zákon vo svojich ustanoveniach však zaviedol akúsi ochrannú dobu, počas ktorej účinky poslednej identifikácie trvajú. Je to presne 6 mesiacov. Ak ste teda identifikáciu vykonali naposledy ku 31.12.2018, tak dňa 01.07.2019 táto ochranná doba uplynula.

Vzhľadom na ochrannú dobu je možné opätovnú identifikáciu vykonať ešte predtým, ako konkrétny dôvod vznikne. Tým sa môžete vyhnúť časovému tlaku, ktorý často nastáva v prípade potreby rýchleho uzatvorenia/zmeny zmluvy alebo prijatia plnenia. Na okraj však dodávame, že vykonaním identifikácie v priebehu roka sa nevyhnete povinnosti vykonať identifikáciu ku 31.12.2019.

Len pripomíname. V prípade, ak by ste identifikáciu nevykonali, verejný obstarávateľ, resp. Váš zmluvný partner, sa v prípade ak neplní to, čo mu ukladá zmluva, nedostáva do omeškania. A to až do okamihu vykonania identifikácie v súlade so zákonom. To v podstate znamená, že pokiaľ identifikácia nebude vykonaná, nemusíte sa dostať ku finančným prostriedkom.

V prípade, ak ste mali záujem o vykonanie identifikácie, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, radi Vám pomôžeme.

Značky: , , , , , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU