• Uvod
  • Novinky
  • Skrátenie koncipientskej praxe sa podarilo. A čo mladí advokáti?

Skrátenie koncipientskej praxe sa podarilo. A čo mladí advokáti?

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Na radosť mladých právnikov a študentov (a našu tiež) bola začiatkom roka skrátená koncipientská prax. Hoci má príslušná novela drobný legislatívno-technický nedostatok, veríme, že k opätovnému predĺženiu praxe už nedôjde. No ešte nie je dobojované. Je tu skupina právnikov, ktorú súčasný advokátsky poriadok stále poškodzuje. Ale v debate o koncipientoch sa na ňu úplne zabudlo. Sú to mladí advokáti.

Novela advokátskeho poriadku, ktorá predĺžila koncipientskú prax, totiž priniesla aj ďalšie zmeny. Jednou z nich bola úprava paragrafu 62. Ten aj dnes hovorí, že koncipienta smie mať len advokát zapísaný v zozname advokátov viac ako tri roky. Domnievame sa, že toto ustanovenie je prinajmenšom tak škodlivé, ako päťročná prax koncipientov. A navyše je aj nespravodlivé.

Nespravodlivosť spomínaného paragrafu vyplýva z toho, že diskriminuje mladých advokátov. Ako inak sa dá nazvať zákaz zamestnať koncipienta len pre chýbajúce roky zápisu v zozname komory? Spôsobilosť vykonávať svoje povolanie advokát preukazuje zložením skúšok. Prečo mu potom zväzujeme ruky dodatočnými obmedzeniami? Základným indikátorom kvality je predsa to, či advokát dokáže získať dostatok práce. Ak je dobrý, má prácu pre seba a aj pre iných (ktorí sa od neho môžu učiť). Ak je slabý, nemá prácu ani pre seba. To, že roky praxe sú automaticky zárukou kvality, je preto výmysel. Poznáme množstvo starších advokátov, ktorých výstupy sú katastrofálne. A množstvo mladších, ktorých prácu obdivujeme. Na dôležitých pozíciách v ekonomike dnes pracujú kvantá mladých ľudí, ktorí riadia stovky zamestnancov. Bez problémov. Len v advokácii robíme z nízkeho veku handicap. Tým, že zákon mladým advokátom bráni rozvíjať svoje kancelárie, však poškodzuje aj spotrebiteľov. Slabšia konkurencia totiž umožňuje prežiť advokátom, ktorých služby nie sú dobré a ktorí by inak z trhu museli odísť. No ak chceme právne služby skvalitňovať, musíme inovovať. A najväčšími nositeľmi inovácií sú práve mladí.

Takže ak zákonodarcom skutočne záleží na tom, aby spotrebitelia právnej služby dostávali za svoje peniaze viac muziky, je potrebné nami kritizované obmedzenie zrušiť. Jedine tak budú môcť mladí advokáti naplno využiť svoj talent a ponúkať klientom nové a lepšie riešenia ich životných situácií.

Značky: , , , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU