Môže obec zdaniť čiernu stavbu?

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Stavebné konanie na Slovensku má dva problémy. Tí, ktorí chcú stavať podľa zákona, nevedia v rozumnom čase získať stavebné povolenie. A tím, ktorí postavia bez povolenia, zas nevieme efektívne klepnúť po prstoch. Koľko čiernych stavieb sa už odstránilo? Systém je jednoducho nastavený tak, že každého motivuje stavať na čierno.

S čiernymi stavbami však súvisí aj otázka ich danenia.

Častokrát ide hotové a plne funkčné stavby, ktoré ich vlastníci naplno využívajú. Platia však dane? Väčšina obcí získava údaje o nových stavbách z katastra. Takže vlastníci čiernych stavieb, ktoré nie sú skolaudované a nie sú ani v katastri, prejdú “popod radar”. V praxi sú totiž práve kolaudácia, resp. pridelenie súpisného čísla, považované za moment, kedy k stavbe vzniká vlastnícke právo (a teda aj daňová povinnosť). S týmto názorom nie celkom súhlasíme. Hoci je možnosť oprieť sa o kolaudačné rozhodnutie praktická, nie je podľa nás úplne správna.

Zákon o miestnych daniach viaže vznik daňovej povinnosti na nadobudnutie vlastníckeho práva. V prípade nových stavieb ide o nadobudnutie vlastníctva vytvorením novej veci. Z hľadiska dane z nehnuteľnosti by sme sa preto mali pýtať, kedy je stavba konečne stavbou. V zmysle ustálenej súdnej praxe je tomu tak vtedy, ak sú na stavbe hotové prvky dlhodobej životnosti. A to je ešte pred kolaudáciu. Ak tento záver prijmeme za svoj, tak potom by danenie čiernych stavieb nemalo spôsobovať problémy. Netreba sa totiž sústreďovať na existenciu formálnych aktov (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie…), ale na samotnú existenciu stavby. Uvedomujeme si, že tento prístup možno nie je úplne štandardný. No zodpovedá jednej zo základných právnych zásad, podľa ktorej by nikto nemal mať prospech z vlastného protiprávneho jednania. Preto by sme zákon mali vykladať tak, aby sa nestalo, že nepoctiví stavebníci na jednej strane naplno využívajú svoje čierne stavby a na strane druhej neplatia dane, ktoré vlastníctvo stavby prináša.

Je potrebné takýmto spôsobom pristupovať aj k daneniu stavieb, ktoré boli riadne povolené? Pretože aj oni sú hotové ešte pred formálnym aktom kolaudácie… V tomto prípade si podľa nás obce môžu dovoliť byť selektívne. A čakať so zdanením stavby až na kolaudáciu. Ide totiž o to, že až do kolaudácie sa namiesto dane zo stavby platí daň zo stavebného pozemku. A jej výška je pro obec častokrát výhodnejšia ako daň zo stavby. Pri čiernych stavbách však stavebné povolenie chýba a preto nie je určený ani stavebný pozemok, ktorý zákon zaťažuje vyššou daňou.

Značky: , , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU