Proces registrácie ochrannej známky

Prečítať článok:

Rýchlosť čítania:


Z našich predchádzajúcich blogov viete, že registrácia ochrannej známky predstavuje jednu z najlepších investícii do vášho podnikania, pretože chráni pred neoprávnenými zásahmi konkurencie. Ale pozor, len ochranná známka, ktorá je riadne registrovaná, je spôsobilá ochrániť vaše podnikanie.

Je dôležité vedieť, že po podaní prihlášky registrácia ochrannej známky neprebehne automaticky. Registrácii ochrannej známky predchádza proces preskúmania zo strany úradu, či vaša prihláška a ochranná známka spĺňa všetky požadované formálne kritéria. Už pred registráciou ochrannej známky je nevyhnutné, aby boli jasne stanovené ciele. Treba byť pripravený aj na potencionálne komplikácie. Náležitá príprava a dôkladný prieskum už registrovaných ochranných známok zvyšuje šance na úspešnú registráciu.

Ak po podaní prihlášky úrad zistí, že sú splnené všetky formálne kritériá, prihlášku zverejní. To však ani z ďaleka nie je koniec. Po zverejnení prihlášky plynie trojmesačná lehota na podanie námietok. Najčastejšie môžu byť námietky podané zo strany vlastníkov skôr registrovaných ochranných známok. Môžu napríklad tvrdiť, že vaša známka je príliš podobná ich ochrannej známke, čo môže vyvolať riziko zámeny značiek na trhu.

Úrady, pri podaní prihlášky, skúmajú primárne nasledovné kritéria:

a) skoršie práva,
b) územnú pôsobnosť a
c) označenie a výber tovarov a služieb.

Podaním prihlášky na zápis ochrannej známky vzniká prihlasovateľovi právo prednosti pred každým, kto podá prihlášku neskôr. To znamená, že v prípade podania námietok, úrad neskôr podanú známku nezapíše, ak existuje podobnosť medzi novou známkou a už existujúcimi známkami. Preto je dôležité neobmedzovať prieskum existujúcich ochranných známok len na rovnaké ochranné známky. Veľkú pozornosť treba venovať aj označeniam, ktoré sú len podobné.

Najčastejšie dochádza k problémom vtedy, ak okrem podobnosti označenia, existuje aj podobnosť medzi tovarmi a službami, pre ktoré chcete známku registrovať. V prípade zápisu takejto ochrannej známky by mohlo dôjsť k nasledovnej situácii. Spotrebitelia by sa mohli nesprávne domnievať, že rôzne tovary či služby pochádzajú od jedného a toho istého výrobcu. Odmietnutím registrácie ochrannej známky z dôvodu podobnosti (označenia alebo tovarov a služieb) úrad zabezpečuje, aby boli bežní spotrebitelia schopní vždy jasne rozlíšiť výrobcov tovarov alebo poskytovateľov služieb.

Rovnako pamätajte, že ochranná známka je chránená len na území, kde je zaregistrovaná. V prípade národnej ochrannej známky, je chránená len na území štátu registrácie. V prípade registrácie európskej ochrannej známky je dotknutým územím celé územie Európy.

Na druhej strane, postup podania námietky môže byť zložitý a taktiež časovo náročný. Jeho výsledok závisí od množstva faktorov. Osoba, ktorá podáva námietku si musí byť istá, že jej argumenty budú dostatočne silné na to, aby dosiahli želaný výsledok.

* Právne rady zadarmo? Áno, v našom newslettri! Prihláste sa na jeho odber na stránke vyššie a dostávajte od nás pravidelne praktické a užitočné rady a tipy.

Značky: , , ,

Máš rád výzvy a chuť neustále napredovať?

Pridaj sa k nám a pracuj s nami

Viac informácií
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU