blog


Zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS)
Register partnerov verejného sektora tu máme od februára 2017. Naša advokátska kancelária začala v priebehu mesiaca máj 2017 poskytovať služby oprávnenej osoby podľa zákona o registri partnerov verejného sektora A to kdekoľvek. či už ide o Oravu, Bratislavu alebo akúkoľvek inú časť Slovenska. To znamená, že sme oprávnení vykonať zápis do registra partnerov verejného sektora [...]
Aktuality k registru partnerov verejného sektora
Vážení klienti, kto má záujem o zápis do registra, v prvom kroku Vás prosíme o prípravu základných dokladov: Ak zapisujeme právnickú osobu (s.r.o., a.s. a pod.), pripravte si prosím tieto doklady: 1. Aktuálny výpis z obchodného registra. Možno ho získať priamo na obchodnom registri, na vybraných poštách alebo u ktoréhokoľvek notára. 2. Aktuálne znenie spoločenskej/zakladateľskej [...]
Nový protischránkový zákon – kto sa ho má báť?
Zákon je už účinný 1. februára nadobudol účinnosť tzv. protischránkový zákon. Od zákona štát očakáva zlepšenie kontroly vynakladania verejných prostriedkov a najmä odhalenie skrytých vlastníkov spoločností obchodujúcich s verejným sektorom. Nový register partnerov verejného sektora Deklarovaný cieľ má byť dosiahnutý zriadením tzv. registra partnerov verejného sektora. Ide o register osôb, ktoré od verejného sektora prijímajú [...]
Štatutárny orgán a elektronická schránka
Od 01.01.2017 budú všetkým spoločnostiam aktivované elektronické schránky na doručovanie rozhodnutí rôznych štátnych orgánov. Oprávnenie na prvý vstup do elektronickej schránky spoločnosti majú len štatutári. Na to, aby do nej mohli vstúpiť, musia mať občiansky preukaz s aktivovaným elektronický čipom. Je potrebné na to myslieť už teraz. Každý to bude riešiť na poslednú chvíľu a [...]
Peňažné nároky bude možné uplatňovať aj elektronicky
Ministerstvo spravodlivosti pripravuje nový zákon – zákon o upomínacom konaní. Cieľom nového zákona je prostredníctvom elektronického konania zefektívniť vymáhanie peňažných pohľadávok a odbremeniť všeobecné súdy od vydávania platobných rozkazov. Najvýraznejším pozitívom prezentovaným v rôznych médiách je zníženie súdneho poplatku o 50 % z jeho bežnej hodnoty. Jediným súdom, ktorý bude oprávnený na elektronické konanie bude [...]
Novela zákona o nelegálnej práci. Ako sa vyhnúť problémom?
Dňa 18. júna nadobudla účinnosť novela zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Radi by sme Vás preto upozornili na jednu závažnú zmenu, ktorú novela prináša. Čo hrozí? Nové znenie zákona podnikateľom (ako objednávateľom) zakazuje prijať prácu alebo službu od dodávateľa, ktorý na ňu využíva nelegálne zamestnávané osoby. A ak objednávateľ [...]
Pôžička svojej firme? Pozor!
Je bežné, že podnikatelia svojim firmám v zlých časoch požičajú peniaze. Keď sa neskôr situácia zlepší, vezmú si ich späť. Od 1. januára 2016 je však pri takomto postupe potrebná opatrnosť. A to predovšetkým vtedy, keď je spoločnosť v kríze. Čo je kríza? Pojem kríza je novinkou. Spoločnosť je v kríze, ak je v úpadku [...]
Súdny poplatok už aj za odvolanie a dovolanie voči procesnému, tzv. nemeritórnemu rozhodnutiu
Národná rada Slovenskej republiky prijala ešte pred Vianocami zákon, ktorým sa novelizovali niektoré zákony, okrem iného aj zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Od 1. januára je zmenené ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch, do ktorého sa na konci pripája táto veta: „Ak tento [...]
Napíšte nám

Ak máte akúkoľvek otázku, napíšte nám a my sa Vám ozveme.

    Podmienky ochrany osobných údajov nájdete TU